browser warning text

Kuusalu Rahvamaja

V. Tormise Kultuuriselts on Eesti ühe kultuuriloolise piirkonna – Kuusalu
kihelkonna – vaimset ja materiaalset kultuuripärandit hoidev, taastav ja
arendav mittetulundusühing, mille tegevus toetab kohaliku identiteedi ja
rahvuskultuuri püsimist, kollektiivse mälu tugevdamist ning aitab
väärtustada Kuusalu kihelkonda elukeskkonnana.
V. Tormise Kultuuriselts pakub võimalusi loominguks ja huvitegevuseks.
Kultuuriseltsis tegutsevad huviringid, milles osalemiseks on võimalusi
erinevas vanuses inimestel ning mida juhivad oma ala tugevad tegijad.
V. Tormise Kultuuriselts omab häid kontakte ja teeb tihedat koostööd
erinevate kultuuri- ja haridusasutustega nii Kuusalu kihelkonnas, kui ka
kaugemal ning on neile arvestatav, usaldusväärne ja sõbralik
koostööpartner.