browser warning text

MTÜ Tantsukingad Löövad Pilli

Ühingu peamine eesmärk on rikastada eriilmeliste sündmustega Eesti (eelkõige Pärnu) kultuurielu, arendada sealjuures erilaadseid kunstivaldkondi, pidades silmas säästva arengu kontseptsiooni. Ühing saigi loodud selleks, et viia ellu häid ideid, ühingu algatajateks on kolm pärnakat: Annika Viibus, Kardo Ojassalu ja Kadri Vaas.