browser warning text

61. välkloeng: külmavõitu

Eesti Arhitektuurikeskuse korraldatav välkloeng toimub sel korral Kinos Sõprus ning on järjekorras 61..

Enne kui jõuame mõneks suvekuuks unustada, mida tunneb keha, kui astud +22 temperatuuriga toast -22-kraadise pakasega talvisele tänavale, koguneme kinos Sõprus neljapäeval, 15. märtsil kell 18 järjekordsele välkloengule, et rääkida millised tingimused esitab külmavõitu kliima ruumile ning millise jälje jätab lõputu külma ja sooja vahel kõlkumine siin sündinud kultuurile. Kuidas saada külmast võitu? Mida on võimalik ammutada meie mitteteadvuse sellest kihistusest, mis on lahutamatult seotud temperatuuri kõikumisega?

Külmavõitu välkloengu inspiratsioon sündis Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuriteaduskonna ajakirja Ehituskunst sama pealkirja kandvast värskest numbrist, mille peatoimetajad Eik Hermann ning Karli Luik on ka käesoleva välkloengu moderaatorid. Et käesolev Ehituskunsti number on nende peatoimetamise all esimene, on meeleolu ärev. Lavale on kutsutud isikud, kelle loodu, mõeldu ja öeldu on valanud uude vormi karge talve kõrval ka sellega vahelduvad lägased pooltoonid, pilvised räitsakud, porised bulvarid ning helkiva lumeta lõppematu novembri – või pakkunud sellele uut konteksti. Ka uus Ehituskunsti number on välkloengul teie ees, samuti teemat veelgi avav “Ehituskunsti raamatukogu #2: Arhitektuur ja soojusmõõde”

Esinejad:
Art Leete - etnoloog, põhjarahvaste uurija
Heiki Pärdi - ajaloolane, etnoloog, vernakulaararhitektuuri asjatundja
Kirill Tulin - kunstnik
Maarja Nuut - muusik
Mihkel Tüür - arhitekt
Tuomas Toivonen - arhitekt ja saunapidaja

Moderaatorid:
Eik Hermann (1978) on filosoofia ja praktikapõhise teooria lektor Eesti Kunstiajakadeemias ning ajakirja Ehituskunst kaaspeatoimetaja. Ta omandas magistrikraadi filosoofias Tallinna Ülikooli Eesti Humanitaarinstituudis 2005. aastal. Tema praeguses huviorbiidis on ennekõike erinevad vahe- ja üleminekualad – teoreetilise ja praktilise, meelelise ja kehalise, psüühilise ja poliitilise, tehnilise ja poeetilise vahel.

Karli Luik (1977) on arhitekt stuudios Molumba, Eesti Arhitektide liidu liige, volitatud arhitekt 7. Lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri ja linnaplaneerimise eriala 2003. aastal, samuti magister soouuringute erialal Kesk-Euroopa Ülikoolist Budapestis aastal 2005. Samuti on ta Eesti Kunstiakadeemia ja Ljubljana ülikooli arhitektuuri ja linnaplaneerimise eriala doktorant.

Välkloengut toetab Eesti Kultuurkapital.

Eesti Arhitektuurikeskuse välkloengute eesmärk on kutsuda avalikkust kaasa mõtlema ja arvamust avaldama meid ümbritseva avaliku ruumi kujundamisel, tekitada arhitektuuriteemadel avalikku arutelu ja viia ühiskonda arusaamist, et arhitektuur on meie kõigi asi. Välkloengud on tasuta.

Vaata 2017. a ja varasemaid välkloenguid Eesti Arhitektuurikeskuse Youtube‘i kanalist: https://www.youtube.com/watch?v=wMUvH98ps1A&list=PLnfiwg6KGCWE7LEiTyL0ZssXsZFGiHlyW

Mis on Ehituskunst?
Ruumipraktikutele suunatud, ruumiideede otsimisele pühendunud ajakiri, mis alates 59. numbrist keskendub kohalike kontekstide eripäradele. Ehituskunsti ambitsioon on olla radikaalselt kontekstualistlik: iga number käsitleb ühte ruumiloomet mõjutavat konteksti ühe dominantse ning kohalikult tähtsa aspekti kaudu, küsides: kuidas see aspekt mõjutab ruumipraktikaid? milliseid unikaalseid, erilisi, varjatuid potentsiaale see aspekt tekitab? millised ruumiideed on nendesse potentsiaalidesse kätketud?

Vaata veel: