browser warning text

Alexei Gordini näitus "Veider tunne"

3. aprillil 2018 kell 15 avatakse Valgas uus näitusepind Brīvības galerija, mille programmi juhatab sisse Alexei Gordini näitus "Veider tunne".

Alexei Gordin on erinevates meediumites tegutsev kunstnik, kes on tuntud peamiselt oma irooniliste, karikatuurse loomuga maalide ja videote poolest. Gordin läheneb humoristlikult liberaalse kapitalismi tingimustes toimivale kaasaegse kunsti maailmale, mida iseloomustab pidev enesemüümine, karjerism, ebakindlus ning kontrastid loominguliste ambitsioonide ja reaalsuse vahel.

Alexei Gordin oma näitusest: "Stanisław Lem kirjutab oma satiirilises essees "Kultuur kui viga", et "inimühiskond loob oma kultuuri ainult vigade, ebaõnnestunud katsete, möödalaskmiste, valetõlgenduste ja arusaamatuste kaudu. Inimesed, kes kavatsevad teha üht asja, teevad tegelikult midagi täiesti erinevat; püüdes põhjalikult mõista nähtuste mehhanismi, tõlgendavad nad seda valesti". 1971. aastal kirjutatud tekst on küll autori poolt määratletud kui "irooniline", kuid seda arusaama kultuurist ja sellest lähtuvalt kunstist kui veast ajaloolises kontekstis võin ma kõrvutada oma tööde tegelastega. Galeriide, stuudiote, muuseumide, avamispidude esteetika on nende jaoks kaljukindel, kuid nende eetika ja omavaheline suhtlemine jääb vaidlusaluseks.

Sedamoodi tekibki veider tunne, et see, mida me peame õigeks ja kõigutamatuks, ei pruugi tegelikult nii olla. Eriti kaasaegse kunsti valdkond, mis muutub üleni professionaalsek, ja kus kunstniku isiksus ja eripära kaovad kiiresti ära. Kaasaegne kunst ja sellest lähtuv turg alluvad teatud normidele, mis – nagu ka teised ühiskondlikud normid – ei ole loomulikud ja vabatahtlikud, vaid pigem sunnitud ja kellegi konstrueeritud, selleks et teatud mehhanismid saaksid korralikult töötada. Turg ning selle mehhanismid on iseenesest puhtalt loogilised ja matemaatilised. Tihtipeale ei saa loomingulist mõtteviisi loogiliselt ja numbritega kirjeldada. Kunstiäri allub samadele seadustele nagu kõik teised ärid. Millistele seadustele allub siis kunstiäris osalev kunstnik ja tema igapäevane praktika?

Stanisław Lemi tsitaati ümber mõtestades võin ma öelda, et kavatsesin teha kaasaegset kunsti, aga tegin tegelikult midagi täiesti erinevat. Antud näitus on iseenesest viga, kuna kunst astub siin kunstnikuga aktiivselt konfrontatsiooni. Tahtes vaadata kunsti kui midagi kahjutoovat ja ohtlikku, loon ma platvormi, mille kaudu võib näha kunstniku ebastabiilset asendit kaasaegses globaalses süsteemis koos selle vastuoludega. Näitus avatakse piirilinnas Valga/Valkas ja selle koha sümbolism kõlab koos tööde tegelaste piiripealse seisundiga: eitades kaasaegse kunsti seadusi ja loogikat, saavad nad aga selle efemeersemateks märkideks, tajuriteks, reflektsiooniks.

Alexei Gordin on õppinud Eesti Kunstiakadeemias ja Helsingi Kunstiülikoolis maali, eelmisel aastal võitis ta Leedus Baltimaade noore maalikunstniku preemia (YPP'17).

Näitus on osa kollektiivsest loomingulisest uurimusest "Sada paplit" ja seda toetab Kaasaegse Kunsti Eesti Keskuse EV100 kunstiprogramm "Rändajad ja kohanejad – kogukondade lood üle Eesti".

Brīvības galerija hakkab tegutsema Valgas, Vabaduse 14 asuvas majas, mis kunagi oli kirjanik Hella Wuolijoki lapsepõlvekodu. Galerii lätikeelne nimi lähtub ühendlinn Valgka ideest ja piirivabaduse kontseptsioonist. Galerii on avatud kolmapäevast pühapäevani kl 14-18. Galerii külastamine on tasuta.

Tänusõnad: Eva Voog, Kaarel Narro

Rohkem infot: Tanel Rander, MTÜ Sada Paplit, tel +372 5667 8729, e-mail tanelr@hotmail.com

Vaata veel: