browser warning text

Angela Soop "Diem perdidi"

Näitus kasvas minu kujutelmades välja koostöös monumentaalgalerii ruumiga. Õigem oleks öelda, et ruum kasvatas pilti ja vastupidi.

Ruumi kõrgus, pikkus, akende asetus, valguse langemine, välisuksest sisenemine, kogu ruumi asetsemine maapinnal – kõik need mängisid olulist rolli teose tekkimisel ning kokkuliidetuna sulandusid ühtseks tervikuks.

1. osa

Peaaegu kogu ruumi ulatuses on laest diagonaalis langev kangas, mis on kokku pandud algselt eraldi olnud tükkidest. Need on valminud erinevatel aegadel-päevadel. Mina leidsin kangad aja jooksul juhuslikest kohtadest. Neid on varem kasutatud mulle teadmata olukordades, ruumides ja minule tundmatute inimeste eludes. Ühendasin need kokku isiklikest eelistustest lähtuvalt ning omastasin läbi maalimise seetõttu kõik eelnevad ajad, inimesed, tegevused ja ruumid. Kokkupanduna moodustavad nad maali, milles sisalduvad minu kaotatud päevad. Nendel päevadel olin ma kadunud.

Kas ma pole head teinud seetõttu, et unustasin? Või seetõttu, et ma maalisin.
Lõplikult valminuna moodustus üks füüsiliselt nähtav tükk minu ajast ja minu elust, millega tegin vähemalt ühe heateo. Endale.

2. osa

Kõik see meenutab mulle telki, millel on kaitsev funktsioon. Seal ei saa väljasolev mind kätte. Illusioon, mis annab turvatunde. Tegelikkuses on see kaitse tühipaljas joon. See lihtsalt eraldab sisemise välimisest (ja vastupidi). On tõmmatud piir valguse ja pimeduse vahele. Selleks piiriks on maal.

Kaitstuse vajalikkust tajutakse teravalt hirmu lähenedes. Viibides väljas on vahest vähem hirmus, kuid väljast vaadates pole näha, mis toimub sees. Selleks, et näha ja teada, tuleb siseneda. Sees olles on olukord loomulikult sama. Erinevus seisneb mõõtkavas: piiratud ja piiramatu.

See on maailma telk.

Angela Soop (snd 1970) on õppinud Academia Non-Gratas, saanud maalikunsti bakalaureuse Eesti Kunstiakadeemias ning on samas kaitsmas magistrikraadi. Angela Soop on esinenud isikunäitustega nii Tallinnas, Pärnus, Haapsalus kui ka Tartus. Maalikunsti kõrval on ta ka aktiivne ja tunnustatud joonistaja.

Näitust toetab Eesti Kultuurkapital.
Tehniline lahendus: Siim Soop
Heli salvetatud: "Joobnud", Theatrum, 28. jaanuar. 2017 2,52 min.

Erilised tänud: Indrek Grigor, Heikki Tikas, Priidu Adlas, OÜ Kunskopp, ARS-i Maja.