browser warning text

Arsise Kellade Kooli eelkursus

Arsise Kellade Kool on eramuusikakool, kus põhivahenditena on kasutusel käsikellad, mis on lastele jõukohased tänu lihtsale käsitsemistehnikale. Käsikellad on instrumendid, mille abil on võimalik üsna kiiresti koosmängu alustada ja muusikast rõõmu tunda.

Kuna käsikelladel musitseerimine nõuab eelkõige rütmitaju ja täpsust, on eelkursuse eesmärgiks arendada laste tähelepanu, rütmitunnet, koordinatsiooni ja meeskonnatööd. Seda kõike tehakse eelkursusel läbi mängude, tantsude ja laulude, kasutades erinevaid rütmipille, käsikellad kaasa arvatud. Tundides käsitletakse ka esmaseid teadmisi noodiõpetusest.

Kursus aitab lapsi kellakooli põhiõppesse sisseastumiseks ette valmistada, kuid ei sea seda kohustuseks.

Kursusle on oodatud eelkõige järgmisel sügisel kooliminevad lapsed, aga ka aasta nooremad.

Oluline ei ole viisipidamisoskus, osaleda võivad kõik, kellele muusikategemine rõõmu pakub.

Kursus toimub:
- 3. oktoobrist 2016 kuni 24. maini 2017
- 1 kord nädalas, kolmapäeviti kl 18.00-18.30
- Arsise kellade koolis aadressil Tähe 101

Vajalik eelregistreerimine telefonil 734 8366 või e-posti teel: tartu@arsis.ee