browser warning text

Baltimaade konservaatorite triennaal 2017

24.–27. mail 2017 toimub Tartus Eesti Rahva Muuseumis traditsiooniline Balti riikide konservaatorite triennaal.

Rahvusvahelise triennaali eesmärk on tuua kokku Balti riikide konservaatorid-restauraatorid, kultuuripärandi säilitamise spetsialistid ja huvilised, õppejõud ning teadlased, et saada uusi teadmisi, vahetada kogemusi ning tutvuda võõrustava riigi kolleegide tegemistega.

Triennaali konverentsiosa (3 päeva: 24.–26. mai 2017) toimub Eesti Rahva Muuseumis. 24. mai õhtule on kavandatud pidulik vastuvõtt, mis on seekord pühendatud Eesti restaureerimise ühistegutsemise 50. aastapäevale. Triennaali viimasel päeval, 27. mail saavad soovijad sõita Tallinna mäluasutustega tutvuma või kultuuriloolisele ekskursioonile Peipsi äärde.

Triennaali töökeel on inglise keel.

Konverentsi teemad

Viimaste aastakümnete kiired muutused nii majanduses kui ühiskonnas esitavad uusi väljakutseid ka kultuuripärandi säilitamisele. Pärand võib anda meile tuge ja kindlust, kuid ainult siis, kui me mõistame seda – oskame "lugeda". Mistahes objekt on ainulaadne ning kordumatu tänu oma asukohale ning kontekstile. Esivanemate poolt meieni jõudnu on pidevas muutumises, pärand loob ennast uuesti ja uuesti. Konservaatoritel on selles protsessis oma kindel roll, näidates tulevaste põlvede jaoks säilitatud objektide väärtusi kogu ühiskonnale.

Konverentsi teemadering on lai. Vaatluse alla tuleb nii kultuuripärandi säilitamise olulisus, konserveerimiseetika kui oskus teha valikuid 21. sajandi kiiresti muutuvates kontekstides. Lisaks tahaksime läbi praktiliste kogemuste jagamise väärtustada konservaatorite kutseala kui rahvuslike ning üldiste väärtuste hoidjat.

Üritus keskendub järgmistele teemadele:
- säilitamise ja konserveerimise korraldus ning juhtimine,
- kultuuripärand kui ühiskondliku dialoogi vahend,
- kohalik või globaalne pärand – konservaatori roll ja võimalused 21. sajandil,
- kultuuriväärtuste konserveerimise praktilised näited – probleemid ja lahendused.

Vaata veel: