browser warning text

E. Tamme nimeline Võru puhkpillifestival 2018

Võru linna muusikakultuuri ajalugu on juba peaaegu terve sajand olnud seotud eelkõige puhkpillimuusikaga.

Seda osalt tänu Peterburi Konservatooriumi haridusega ja Võrus kaua aega tegutsenud helilooja, dirigendi ja muusikaõpetaja, Eesti puhkpillimuusika isaks kustutud metsasarvemängijale Eduard Tammele. Võru linnale ja üldises mõistes tervele Eestile on piirkonna puhkpillimuusika areng läbi ajaloo andnud märkimisväärsel hulgal professionaalseid puhkpillimängijaid ja -õpetajaid.

Ed. Tamme nim. Võru puhkpillifestivali idee autorid on Võru Muusikakooli kasvandikud A. Kostabi, M. Kivi, U. Himma ja K. Luik, kes on praegu aktiivsed puhkpillimängijad ja õpetajad erinevates Eesti orkestrites ja koolides. Nendelt neljalt inimeselt pärineb ka festivali moto: "Võrumaalt sirgunud puhkpillimängijatest professionaalid jagavad oma kogemusi ja oskusi noortele puhkpillimängijatele Tamme-festivalil Võrus, kaasates selleks oma õpilasi-kolleege-sõpru Eestist ja välismaalt."

Festivali kavas on:
a) noorte puhkpillimängijate ansambli- ja orkestrimängu suvekool,
b) puhkpillimängu meistriklassid ja õpitoad,
c) professionaalsete puhkpillimängijate kontserdid,
d) isetegevuslike puhkpillikollektiivide kontserdid Võru linnapäevade 2018 programmis.

Lisainfo: Urmas Himma, uhimma@gmail.com

Vaata veel: