browser warning text

Eesti riigivapi kavandite näitus

Koostöös Riigikantseleiga avab Eesti Kaevandusmuuseum 15. detsembril Eesti riigivapi kavandite näituse.

Näitus annab ülevaate noore iseseisva riigi otsingutest oma riigitunnuse kujundamisel. Riigivapi küsimus tõstatus kohe 1918. aastal, kui Eesti Vabariik välja kuulutati. Ent vapi kinnitamiseni jõuti alles 1925. aasta juunis, mil Riigikogu võttis vastu vastava seaduse.

Riigivapi 85. sünnipäevaks valminud näitusel on näha erinevaid kavandeid, mida vapiarutelude ning kujunduskonkursside käigus kunstnike poolt pakuti. Väga mitmepalgelistest ideedest koorus lõpuks välja see kolme lõviga (leopardiga) riigitähis, mida me täna tunneme – lihtne, ent väärikas.

Näituse koostas Riigikantselei sümboolikanõunik Gert Uiboaed ning kujundas Jaana Kool. Vapikavandite pildid on pärit Rahvusarhiivist. Varem on näituseksponeeritud olnud Riigikogus, Ajaloomuuseumis jm.

Näitus Kaevandusmuuseumis on eksponeeritud muuseumi peahoone näituste saalis, endises Kohtla kaevanduse rikastusvabrikus. Selle näitusega teeb muuseum oma külastajaile jõulukingituse, sest näituse piletiga on võimalik külastada ka kogu rikastusvabriku ekspositsiooni ala.

Näitus on varustatud ka venekeelsete selgitustega, mis loob riigisümboolikaga tutvumisvõimaluse kõigile eestimaalastele meie külalistele idapiiri tagant, et paremini mõista Eesti riikluse ajalugu ja sümboolikat. Näitus jääb avatuks 2018. a jaanuari keskpaigani.