browser warning text

Euroopa maaelu arengu võrgustiku fotonäitus "Pagulaste ja immigrantide integratsioon Euroopa Liidus"

Alates 9. juulist 2017 on võimalik Eesti Põllumajandusmuuseumis külastada Euroopa maaelu arengu võrgustiku fotonäitust "Pagulaste ja immigrantide integratsioon Euroopa Liidus".

Fotonäitus tutvustab Euroopa Liidu maapiirkonnas tehtud pagulaste ja immigrantide integratsiooniga seotud projekte, mida kaasrahastas Euroopa maaelu arengu põllumajandusfond (EAFRD). Näituse fotodel kajastatakse kaheksa erineva pagulaste ja immigrantidega integreerimisega seotud projektide tegevusi järgnevatest EL-i liikmesriikidest: Austria, Eesti, Soome, Rootsi (kaks projekti), Saksamaa, Itaalia, ja Suurbritannia.

Näituse koostas Brüsselis asuv Euroopa maaelu arengu võrgustik (ENRD www.enrd.ec.europa.eu). Näituse kokkupanemine võttis aega üheksa kuud. Alustati sobivate projekti otsimisega üle kogu Euroopa. Pärast valiku langetamist käidi projekte kohapeal vaatamas ja pildistamas. Tehtud fotodest valiti välja parimad. Tulemusi saate näha käesoleval fotonäitusel.

Näituse neli Eesti fotot kajastavad LEADER kohaliku tegevusgrupi MTÜ PAIK, kes tegutseb Laekvere, Rakke, Tamsalu ja Väike-Maarja valla piirkonnas, projekti "Pagulaste igapäevaelu tundmaõppimine". Tegevused kajastavad Väike-Maarjas asuvas varjupaigataotlejate vastuvõtukeskuse asunike paremaks integreerimiseks Eesti ühiskonda ja nende tutvustamiseks.

Näituse eestikeelse versiooni koostas ja seda levitab Maamajanduse Infokeskuse maaelu- ja innovatsioonivõrgustiku osakond, kes täidab Eestis riikliku maaeluvõrgustiku üksuse ülesandeid juba teist Euroopa Liidu programmperioodi järjest.

Näituse koostamist on rahastanud Euroopa Komisjon ja eestikeelse versiooni väljaandmist on toetatud Eesti maaelu arengukava 2014-2020 tehnilise abi vahenditest maaeluvõrgustiku tegevustele​.