browser warning text

EV100 igas külas

"EV100 igas külas" annab igale külale, linnale ja selle kogukonnale võimaluse valida juubeliperioodi vältel aprillist 2017 kuni veebruarini 2020 välja üks päev, millal nemad on sünnipäevalapse rollis ja peavad EV 100. sünnipäeva.

Eesti Vabariigi 100. sünnipäev on meie kõigi pidu. Sündmuste sarja "EV100 igas külas" eesmärk on, et ükski küla ega linn, ükski paik ega kogukond ei jääks Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistamisest eemale.

Selleks pole vaja muud, kui endale pikast juubeliperioodist valida välja üks päev, mil Eesti sünnipäev oma õuele, külaplatsile või linnaväljakule kutsuda ja seda siis seal koos endiste ja praeguste elanike, lähemate ja kaugemate sõprade ning naabritega väärikalt tähistada.

Mis võiks aga olla see, mis innustaks ja kaasaks kogukondade liikmeid ühiselt panustama EV100 sünnipäeva tähistamisse oma kodukohas? Milliseid tegevusi ja sündmusi kavandada? Vastuseid on kindlasti rohkem kui üks.

Kindlasti võiks see "midagi" olla seotud sellele paigale ainuomase, eripärasega – selle märgiga, mille järgi seda paika juba laiemalt tuntakse või siis tulevikus tundma hakatakse.

Kindlasti tähendab see siis ka seotust selle paiga mineviku, oleviku ja tulevikuga. Ja inimestega, kes seal kunagi elanud, praegu elavad või tulevikus elama saavad.

Kindlasti on see ka midagi, mis väärtustab ja väärindab kohalikku elu- ja looduskeskkonda. Ja kindlasti võiks see "midagi" olla püsiva väärtusega, alles ja olemas ka aastate pärast.

Näiteks: kui koolilapsed korjavad tammetõrusid ja kasvatavad nendest väikesed puud, ja kui kohalik omavalitsus leiab ja korrastab maatüki, kuhu need puud EV100 tammepargiks istutada, siis on see suurepärane kogukonda ühendav tegevus. Selle tammepargi avamine kindlal kuupäeval saab aga olla sündmuseks, millega ses paigas EV100 sünnipäeva tähistatakse. Ja mille juurde kuuluvad muidugi siis ka pidu ja peokülalised.

Vaata veel:

Näita kaardil Sulge kaart