browser warning text

Giidide täienduskoolitus "Kirjanduslinn Tartu"

Aastal 2015 võeti Tartu vastu UNESCO loovlinnade võrgustikku ning linnale anti rahvusvahelise kirjanduslinna tiitel. Selleks, et linna kirjanduslikke paiku rohkem elama panna, on välja töötatud giidide täienduskoolitus.

Tegemist on kolmekuulise koolitusega, mis lõpeb atesteerimisega - koolituse läbinu saab ametlikuks kirjanduslinna giidiks. Koolituse toimumist toetab osaliselt Tartu linn.

Koolitus on avatud kõigile juba giiditööd tegevatele giididele. Täienduskoolituse tulemusena on Tartus tegutsevatel giididel pakkuda kirjanduslikke ekskursioone nii välis- kui kodumaistele külalistele. Ekskursioonidest moodustatakse tooted, mida reklaamitakse Tartu turismikanalites ja kirjanduslinna kodulehel.

Koolitus on jagatud osadeks. Õppijale on kohustuslik põhiosa, lisaks tuleb valida vähemalt üks moodul spetsialiseerumise osast. Koolitus lõpeb eksami ja atesteerimisega.

Õppurid, kes ei tegutse giidina ja osalevad koolitusel Tartu ajaloo ja kirjaloo huvilistena, ei lõpeta koolitust eksamiga ning saavad koolituse lõpus tõendi koolitusel osalemisest.

Täienduskoolituse hind kujuneb järgmiselt:

põhiosa maksumus 50 €,
spetsialiseerumise osa ühe mooduli hind 25 €.

PÕHIOSA "Sissejuhatus kirjanduslikku Tartusse"

Maht: 32 akad tundi
Toimumisaeg: Esmaspäeviti 6., 13., 20., 27.02., 6., 13., 20., 27.03. kella 17.30-20.45
Toimumiskoht: Vaksali 7, Tartu
Koolitaja(d): Mart Velsker ja Toomas Liivamägi.

Teemad:

Tartu linna ootused giididele (Tartu LV turundusjuht Helen Kalberg)
Tartu kui kirjanduslinn UNESCO loovlinnade võrgustikus
Andmebaas "Tartu ilukirjanduses" ja selle kasutamine
Tartu kultuurilooline tähendus ning selle peegeldused kirjandusloos
Kirjanduslikult olulisemad paigad ja institutsioonid Tartu kaardil (Toomemägi, Emajõgi, ülikool, Karlova, Supilinn jm)
Olulisemad eesti kirjanikud, kes on Tartu kultuurilisi tähendusi kujundanud (Käsu Hans, Lydia Koidula, Bernard Kangro, Jaan Kaplinski, Meelis Friedenthal jt)

SPETSIALISEERUMISE OSA "Vene, soome, läti ja baltisaksa kirjanikud ja kirjandus"

Kohustuslik läbida vähemalt üks moodul.
Moodulid:
Läti kirjanikud ja kirjandus

Maht: 8 akad tundi
Toimumisaeg: Laupäev 1.04. kella 9.00-16.30
Toimumiskoht: Vaksali 7, Tartu

Soome kirjanikud ja kirjandus

Maht: 8 akad tundi
Toimumisaeg: Laupäev 8.04. kella 9.00-16.30
Toimumiskoht: Vaksali 7, Tartu

Vene kirjanikud ja kirjandus

Maht: 8 akad tundi
Toimumisaeg: Laupäev 22.04. kella 9.00-16.30
Toimumiskoht: Vaksali 7, Tartu

Baltisaksa kirjanikud ja kirjandus

Maht: 8 akad tundi
Toimumisaeg: Laupäev 29.04. kella 9.00-16.30
Toimumiskoht: Vaksali 7, Tartu

Soovi korral saab giid osaleda rohkem kui ühes spetsialiseerumise osa moodulis. Sel juhul tuleb iga lisamooduli eest tasuda 25 €.

Koolitus lõpeb eksamiga, mis koosneb kirjalikust osast ja näidisekskursioonist. Eksami sooritanud giidid saavad enda tutvustamisel mainida spetsialiseerumist (Kirjanduslinna giid). Atesteerimine on ühtlustatud üleriigilise atesteerimissüsteemiga ja toimub Tartu linna korraldamisel. Atesteerimistasu on arvestatud koolitushinna sisse.