browser warning text

Iraani traditsioonilised löökpillid

Võimalus õppida Iraani traditsiooniliste löökpillide dafi (raamtrumm) ja tombaki (vaastrumm) mängutehnikaid. Kursusel õpitakse pärsia klassikalise ja sufi muusika olulisemaid rütmimudeleid. Kursus on mõeldud nii algajatele kui ka edasijõudnutele.

Kursust juhendavad Tayeb Emamgholi (Iraan) – daf ja Omid Samari (Iraan) – tombak.