browser warning text

Juhan Aare ja Ivar Raigi fotonäitus „Eestlased Kremlis“

Alates teisipäevast, 20. veebruarist 2018 on Narva linnuse läänetiiva esimesel korrusel avatud Juhan Aare ja Ivar Raigi fotonäitus „Eestlased Kremlis“.

Fotonäitus kajastab Eesti teed iseseisvusele Kremli võimukoridoride kaudu ja toob huvilisteni pildimaterjali Eesti poliitikute võitlusest iseseisvuse eest. Teadaolevalt pole Eesti poliitikud ja rahvaesindajad kunagi varem mõjutanud maailmapoliitikat nii tulemuslikult, nagu tegi seda enamik Eestist valitud NSV Liidu Rahvasaadikute Kongressi liikmeid aastatel 1989–1991 Moskvas Kremli Kongresside Palees.

„Eesti saadikute põhisaavutusteks olid MRP salaprotokollide avalikustamine ja õigustühiseks kuulutamine; liiduvabariikide suveräänsuse ja isemajandamise idee Kremlisse toomine ja levitamine NSV Liidus; Balti riikide iseseisvuse taastamise tunnustamine NSV Liidu Riiginõukogu poolt 6. septembril 1991. Eestis käis pühapäeval, 26.03.1989 oma saadikuid Moskvasse valimas 1 miljon 14 tuhat 360 inimest. Neile selle näituse pühendamegi,“ sõnasid Juhan Aare ja Ivar Raig.

Lisainfo tel +372 359 9230, info@narvamuuseum.ee

Vaata veel: