browser warning text

Jüriöö märgutulede eksperiment Pärnumaal

Alates 2013. aastast on Pärnumaal Pärnu Muuseumi ja Kaitseliidu Pärnumaa maleva eestvedamisel tähistatud jüriöö aastapäeva tuleteate edastamise eksperimendiga.

Eksperimendi käigus on välja selgitatud, kui kaua võtab aega inimketi ja märgutulede abil teate edastamine maakonna piiril asuvast muistsest maalinnast Pärnu südalinna.
2013. aastal sai tuleteade alguse Soontagana maalinnast Koonga vallas, 2014. aastal Mädara maalinnast Vändra vallas, 2015. aastal Karumölle pelgupaigast Saarde vallas. 2016. aastal liitus eksperimendiga Lääne malev ja tuleteade sai alguse Vatla ehk Karuse maalinnast Hanila vallas Läänemaal.

22. aprillil 2017. aastal toimub eksperiment viiendat korda ning alguspunktiks on Are valla metsades asuv väike Akupera maalinn. Akupera (aka Haagupere, Akupere) pelgupaik-linnus asub Are vallas Niidu külas, endise Tootsi-Lavassaare kitsarööpmelise raudtee tammi ääres.

Tõrvikute järkjärgulise süütamise abil antakse sümboolne märgutuli edasi läbi Are ja Sauga valla külade ning üle Rääma raba maakonna keskusesse - Pärnusse. Samal ajal toimub Pärnu linnas tuleootamise õhtu Pärnu Muuseumi esisel platsil. Õhtu lõpetab Kaitseliidu traditsiooniline tõrvikurongkäik muuseumi eest Pärnu Munamäele.
Järgmisel aastal saab Kaitseliit 100-aastaseks ja plaan on eksperimenti laiendada kaasates ettevõtmisesse ka Kaitseliidu Tallinna, Tartu, Viru ja Järva malevad ning Eesti Rahva Muuseum, Ajakeskus Wittenstein, Virumaa Muuseumid ja teised.

Ajakava

Pärnu kesklinna silla ääres
20:00 – Eesti Vabadusvõitluse Muuseum esitleb Nõukogude Liidu relvastusse kuulunud tanki T-34 ning toimub tanki ja Kaitseliidu Pärnumaa maleva allüksuse vaheline näidislahing.
Peale lahingut on huvilistel võimalus tankiga tutvuda. Tank T-34 kuulub Eesti Vabadusvõitluse Muuseumi eksponaatide hulka ja on pärit Pärnumaalt, kohalikud tunnevad seda ka "Sindi-Lodja tanki" nime all.
Pärnu Muuseumi esine plats
20:30 – Avatakse töötoad lastele ja täiskasvanutele. Võimalik on kohapeal meisterdada tõrvikut, tutvuda Kaitseliidu relvastusega ning võtta osa erinevatest lastele ja täiskasvanutele mõeldud tegevustest.
21:00 – Lavale astub ansambel Puuluup.
22:00 – Süüdatakse märgutuli Akupera maalinnas ja tuleteate edastamise eksperiment saab alguse.
Märgutulede eksperimendi edenemist jälgime kohapeal ansambel Puuluubi saatel. Tuli jõuab kohale hinnanguliselt 22:30.
Pärnu Muuseumi esine plats - Pärnu Munamägi
23:00 – Kaitseliidu Pärnumaa maleva ja linnarahva ühine tõrvikurongkäik Pärnu Munamäele.
Süüdatakse märgutuli Munamäe tipus, sõna saab Pärnu linnapea ja Kaitseliidu Pärnumaa maleva Pärnu malevkond tunnustab oma tublimaid liikmeid.

NB! Huvilistel, kes soovivad osaleda märguande edastamise eksperimendis, palutakse endast märku anda meiliaadressil triin@pernau.ee.

Märgutuledeni!

Vaata veel: