browser warning text

Kohila mõisakooli pärandivaderite talgupäev

Pärandivaderite algatus kutsub kooliõpilasi üles oma kodukohas talgute korras korrastama kultuurilooliselt huvitavaid pärandipaiku. See on õpilaste EV100 kingitus kodumaale ja kogukonnale.

Kohila mõisakooli õpilased toimetavad juba mitmendat kevadet pärandivaderitena kultuuriloolist kooliümbrust korrastades. Iga õpilane soovib talgutel anda panuse, et tulevikus realiseeruks ühine kogukonna unistus tühjana seisva tall-tõllakuuri saamisest kooli algkoolihooneks ning et selle ümbrusesse saaks rajada õuesõppeklassid ja mänguväljakud.

Vaata veel:

Galerii