browser warning text

Kristel Saani ja Sten Saaritsa näitus "Zero G Tonic"

8. augustil kell 18 avatakse Hobusepea galeriis Kristel Saani ja Sten Saaritsa näitus "Zero G Tonic".

Krüptilise pealkirjaga näitus sai alguse kunstnike ühisest residentuurist Endla rabas. Seal filmitud ja salvestatud video- ja helimaterjalide abil loovad nad näitusesaali ruumiinstallatsiooni, keskkonna, millega suhestumisel on fookuses mh gravitatsiooni puudumine. Näitus taasloob ja pakub maastikukogemust läbi erinevate meelte. Kunstnike ühendab huvi keha ja keskkonna vaheliste suhete ning materjalitaju erinevate võimaluste vastu.

Kristel Saan ja Sten Saarits: "Kognitiivse keskkonna omastamine on piiratud infotöötluse võimekusega ‒ kontekst on olemas, aga detailid alles renderdavad oma täisväärtuslikku kolmedimensioonilist kohalolu. Toimub paralleelsete narratiivide ja keskkondade põimumine. Taustal ristuvad teineteist mõjutavad ajajooned, mida alles analüüsitakse. Tajutav on sõna tähenduse ja detailsuse hõrendamine ning taasloomine uues keeles, kus kogetav maastik ja selle semiootiline tõlgendus on ühte sulanud. Pigem rõhutatud kontrastid, mille tulemusena harvendab tervik end eelnenud reaalsuse nihkeks. Internetis on null gravitatsiooni. Suhtluskeeleks on kujundid, kuvandlikud mudelid, mida õnnestunud osadeks lahutamise eritelus on võimalik päriselt kogeda. Olukorra vigade analüüs on jätkuv protsess. Järeleaimamine on seda edukam, mida realistlikumaks muutub maastik meie ümber. Hakkame kohale jõudma."

Kristel Saan (1985) on omandanud bakalaureuse- ja magistrikraadi Eesti Kunstiakadeemia disainiteaduskonnas keraamika erialal. Lisaks on ta õppinud vabade kunstide teaduskonnas Londonis Central Saint Martins College of Art and Designis, täiendanud end Vancouver’is Emily Carr University of Art and Designis visuaalsete kunstide osakonnas ning Rhode Island School of Designis Ameerika Ühendriikides. Tema loomingut on eksponeeritud erinevates galeriides ja muuseumides nii Eestis kui ka väljaspool. Kristel Saan tegeleb loomingus peamiselt digitaalsuse ja kehalisuse suhtega. Tema väljendusvahendite arsenal on lai, keraamilisest käsitööst installatsioonikunstini. Muuhulgas töötab Saan kunstnikuna Hollywoodi filmitööstuses.

Sten Saarits (1987) on omandanud bakalaureusekraadi Eesti Kunstiakadeemia installatsiooni ja skulptuuri osakonnas ning magistrikraadi uusmeedia osakonnas. Lisaks on Saarits täiendanud end Viini Kaunite Kunstide Akadeemias ja osalenud mitmetes rahvusvahelistes töötubades. Teda on kahel korral tunnustatud Noore skulptori preemiaga, ta on pälvinud Eduard Viiralti stipendiumi ja käesoleval aastal EKA noore kunstniku preemia. Saarits väljendab end peamiselt heli- ja installatsioonikunsti kaudu. Teemana huvitab teda indiviidi suhestumine materiaalsusega, positsioneerimine ruumis ning sündmuste ahelas.

Näitus jääb avatuks kuni 2. septembrini 2018.

Näitust toetavad Eesti Kultuurkapital ja Espak AS.

Näituseid Hobusepea galeriis toetavad Eesti Kultuurkapital ja Eesti Kultuuriministeerium.

Vaata veel: