browser warning text

Kunstielu kroonikad

Alates 7. juulist on Kumu kunstimuuseumis avatud näitus "Kunstielu kroonikad", mis esitab valiku fotojäädvustusi Eesti kunsti- ja kultuurielust 1940.–1980. aastatel.

Kunstnike ja kunstielu jäädvustamise viise on mõjutanud kunsti ja ühiskonna muutumine. Näitus "Kunstielu kroonikad" juhib tähelepanu sellele, kuidas fotograafid on kujundanud meie arusaama kunstiajaloost: nad pole ainult dokumenteerijad, vaid aktiivsed kaasloojad.

Ehkki igast kümnendist võib leida eriilmelisi fotosid, tähistavad 1960. aastad nii kunstis kui ka fotograafias mitmeid põhimõttelisi murranguid. Kui varasematel aastakümnetel jäi fotograafi isik sageli tagaplaanile, siis 1960. aastatel tõusis see jõuliselt esile ning mitmed fotograafid arendasid välja oma äratuntava kujutamisviisi. Nii on näiteks Jaan Klõšeiko, Jüri Tensoni, Kalju Suure, Valdur Vahi (kui nimetada vaid mõningaid) fotod samavõrra kunstilised kui see, mida nad kujutavad. Samal ajal pöördus fotograafide tähelepanu senisest märksa laiemale sfäärile kunstnike elus: seltsielule ja sõpruskondadele, kodudele ja ateljeedele, kunstniku kohale teda ümbritsevas keskkonnas. Kui kunstielu keskmes polnud enam üksik looja oma teosega, vaid sündmused ja protsessid, muutusid neid dokumenteerivad fotod järjest olulisemaks agendiks kunstiajaloos.

"Kunstielu kroonikad" näitab vaid väikest osa sellest, mis Eesti kunsti- ja kultuurielus 20. sajandi teisel poolel toimus. Sellele näitusele võiks lisada sadu või isegi tuhandeid fotosid, mis samavõrra kõnekalt oma aega kajastavad. Ometi toimus palju sündmusi, mida polegi jäädvustatud – osalt saab neid rekonstrueerida teiste vahenditega, osalt on need peaaegu või täielikult unustatud. See asjaolu näitab omakorda, kui palju on meie arusaam kunstiajaloost, selle võtmehetkedest ja peategelastest kujundatud nende poolt, kes olid kohal koos kaameraga – või siis ei olnud.

Fotograafid: Arvo Iho, Annika Jönsson, Jaan Klõšeiko, Konstantin Kuzmin, Elmar Köster, Gunnar Loss, Rein Maran, Ilmar Prooso, Artur Rätsep, Jaan Rõõmus, Matti Saanio, Andrei Solovjov, Kalju Suur, Paul Talvre, Jüri Tenson, Tõnu Tormis, Valdur Vahi, Rein Välme ja paljud teised.

Näitus jääb avatuks 12. novembrini.

Näituse kuraator: Anu Allas
Näituse kujundaja: Reimo Võsa-Tangsoo
Graafiline kujundaja: Külli Kaats

Täname: Raul Kalvo ja Helen Oja, USB Repro
Koostööpartner: Tallinna Fotokuu

Vaata veel: