browser warning text

Lastega loomariigis

kohtumisürituste sari „Lastega loomariigis: milline on meie tulevik?” viib raamatukogus kokku lapsed ja loomad, eesmärgiga laiendada laste silmaringi, anda teadmisi erinevatest loomaliikidest, suurendada loodushoiu-alast teadlikkust jne.

Eesti, inglise ja vene koduse keelega lastele suunatud kohtumisürituste sari „Lastega loomariigis: milline on meie tulevik?” viib raamatukogus kokku lapsed ja loomad, eesmärgiga laiendada laste silmaringi, anda teadmisi erinevatest loomaliikidest, suurendada loodushoiu-alast teadlikkust, populariseerida vastavat teadmiskirjandust, kasvatada lastes vastutustunnet erinevat tüüpi eluvormide ja maakera liigirikkuse säilitamise suhtes ning juhtida tähelepanu ületarbimisest tulenevatele pikaajalistele ohtudele. Projekti käigus teeb Tallinna Keskraamatukogu koostööd Tallinna lasteaedade ja algkoolidega. Võimalusel osalevad kohtumisel kahe erineva keeletaustaga klassi või lasteaiarühma lapsed, eesmärgiga viia kokku erineva koduse keelega lapsi ning soodustada nende omavahelist suhtlust. Kui esineja hinnangul kahjustab suur auditoorium kohtumise kvaliteeti, siis osaleb kohtumisel üks klass või lasteaiarühm.

Kohtumiste sarja jooksul koostatakse klassi- ja lasteaiaõpetajate abil raamatukogust-raamatukokku rändav plakatinäitus „Meie tulevik – lastelt täiskasvanutele“. Näitusel eksponeeritakse kohtumistel osalenud laste tehtud plakateid, mille kujundamisel on abiks võetud kohtumistel saadud teadmised. Plakatite eesmärgiks on näidata laste perspektiivi ja muret oma tuleviku pärast. Näitusega panevad lapsed täiskasvanutele südamele, et täna tehtud loodust kahjustavate otsustega peavad elama nende lapsed ja lapselapsed. Jättes praegu drastilised muudatusotsused vastu võtmata, kindlustavad täiskasvanud tänastele lastele keeruka ja kurva tuleviku.

Käesoleva kohtumiste sarja puhul on tegemist neljanda hooajaga. Erinevalt varasematest hooaegadest, keskendume seekord justnimelt loodushoiu, inimtegevuse kahjulikkuse, liikide kadumise ja globaalse soojenemise temaatikale.