browser warning text

Malcolm Barnardi avalik loeng: "Fashion, Messages and Communication"

Oma loengus kaardistab Dr Malcolm Barnard (Loughborough University, UK) kriitiliselt saatja ja vastuvõtja rolli kommunikatsioonis. Ta väidab, et sõnumeid ei saadeta ega võeta vastu, vaid nende tähendused lihtsalt konstrueeritakse.

Neljapäeval, 20. septembril kell 17.30 ruumis A501.

Avatud loengut korraldab EKA tekstiilidisaini osakond.

Vaata veel: