browser warning text

Marit Mihklepa ja Edgars Rubenise näitus "Walk"

"Walk" on kahe kunstniku sissevaade argisusse kui keskkonda ja mõtteviisi.

Näitusel venitavad Mihklepp ja Rubenis Valga-Valka kaksiklinna piiri ning uurivad ääreala väärtust kohas, kus esmapilgul ei ole midagi vaadata.

Mihklepp ja Rubenis hakkasid näitusematerjali koguma 2017. aasta suvel Valgas residentuuris viibides. Kunstnikke huvitas, kuidas oleks võimalik vabastada piir sotsiaalpoliitilisest kontekstist ja leida selle objekti/keskkonna lugemiseks mõnda muud keelt.

Näitusetööde aluseks on kunstnike performatiivne sekkumine piiril 14. augustil 2017. Selles performance’is sai piir uue funktsiooni kui notatsioon, mille reeglite järgi vormiti kuuetunnine jalutuskäik konkreetsel piirilõigul. Olulisteks kompositsioonielementideks olid piiripostid, mis oma tavakeskkonnas viitavad eri territooriumide kokkupuutele, ent sekkumise käigus tõlgenduvad nähtamatuteks muusikainstrumentideks.

Valga galeriis saab näha videot, fotosid ning osaleda avatud eksperimentides tekstipõhiste instruktsioonidega.

Näituse pealkiri "Walk" viitab elu eksistentsile läbi aegade, mis on aset leidnud paigas, kus asuvad kaks linna Valga ja Valka. Nende linnade algne saksapärane nimi Walk on kui ankur, mis asub teisel pool ajalugu. Samuti viitab sõna "walk" kõndimisele, milles kunstnike töö paljuski seisnes – kõndimine on üks algupärasemaid ja argisemaid tegevusi maastikul liikudes ja olles.

Näitus on osa projektist "100 paplit" ning on toetatud EV100 kunstiprogrammi "Rändajad ja kohanejad", Eesti Kultuurkapitali ja Läti Kultuurkapitali poolt.

Marit Mihklepp on hetkel Hollandis resideeriv Eesti kunstnik, kes uurib inimese igapäevaprotsesside seotust teiste rohkem ja vähem eluvormidega (bakterid, toolid, kivid, riigipiirid). Peale magistrikraadi omandamist Haagi Kuningliku Kunstiakadeemia ArtScience’i osakonnas huvitab Mihkleppa instruktsioonide ja lihtsate objektide kaudu publiku kujutlusvõime ja füüsilise keha liigutamine.

Edgars Rubenis on läti helilooja ja kitarrist, kes bänditegevuse (Mona de Bo) ja soololoomingu kõrval komponeerib ka muusikat teatri- ja kaasaegse tantsu etendustele ning filmidele. Oma loomingus vaatleb Rubenis kompositsiooni kui kohtumispaika, muusika ja publiku võrdväärset dialoogi. Hetkel elab Rubenis Hollandis, kus õpib Haagi Kuninglikus Konservatooriumi Sonoloogia Instituudis elektroonilist muusikat.

Näitus "Walk" on kahe kunstniku esimene koostöö.

Avamine 17.02.2018 kell 13 Valga Muuseumis.