browser warning text

Mõisakultuuri festival

Mõisakultuuri festival on tasuta sissepääsuga pargifestival! Festivalile on oodatud kõik, kes on huvitatud saama kogemusi ja põnevaid elamusi. Toimuvad põnevad töötoad, ettekanded ning lustlik kultuuriprogramm ja laat eestimaise käsitöö ja -toiduga.

Mõisakultuuri festivali eesmärk on väärtustada Eesti mõisaid, arendada koostööd mõisate vahel, tutvustada traditsioonilist mõisate kultuuripärandit (loodus/park, arhitektuur, toit ja lauakombed, riietus jpm), tugevdada kultuurisidemeid ja vahetada kogemusi kultuuri edendamise traditsioonide säilitamisel.

2018. aasta jooksul toimub Eestis palju sündmusi, kus saame esile tuua meie mitmekesise kultuuripärandi: arheoloogilise väärtusega paikadest kuni arhitektuurimälestisteni, keskaegsetest kindlustest kuni folklooritraditsioonide ja kunstipärandini, arhitektuurist muusikani, rehielamust mõisahäärberini, kirjandusest maastikupärandini. Euroopa kultuuripärandiaasta jooksul saame rääkida meie siinsest kultuuripärandist, leida seoseid ja kokkupuutepunkte laiemalt Euroopa kultuuriruumiga.

Sissepääs prii!

Vaata veel: