browser warning text

Muinasjutuõhtu: Eesti koha- ja isikumuistendid

Kolmapäeval, 19. septembril kell 17.30 jätkub Tallinna Keskraamatukogu (Estonia pst 8) rõdusaalis Euroopa muinasjututraditsiooni ajaloolist tausta tutvustav ürituste sari „Muinasjutt algab“.

Septembris toimuva loengu teemaks on Eesti koha- ja isikumuistendid.

Euroopa kultuuripärandiaastale pühendatud sarja raames toimub 2018. aastal sügisel kolm loengut üks kord kuus septembris, oktoobris ja novembris. Kõik sarja kohtumised viib läbi ajaloolane ja kirjanik Milvi Martina Piir, kes on avaldanud artikleid, kirjutanud üldhariduskoolidele ajalooõpikuid, töötanud õppejõuna, kaitsnud ajaloo populariseerimise alase doktoritöö, kommenteerinud Austria päevapoliitikat ning teinud kaastööd raadiojaamadele jm meediale. 2017. aastal ilmus Martinal raamat „Uppunud mets. Austria muinasjutud“.

Üritusest osavõtt on tasuta.

Euroopa kultuuripärandiaasta mõte on innustada inimesi väärtustama nii vaimset, digitaalset kui ka ainelist pärandit. Eesti ja Euroopa ajalugu on rikkalik, inspireeriv ja kaasahaarav alus meie tänastele tegevustele igas valdkonnas. Tutvu Euroopa kultuuripärandiaasta kavaga www.parandiaasta.ee