browser warning text

Näitus "Ekraani arheoloogia"

2017. aastal Brüsselis Bozaris eksponeeritud grupinäituse edasiarendus, mis kaasab lisaks eesti kunstnike teostele ka rahvusvahelisi näiteid.

Eri põlvkondade kunstnikud uurivad ekraani ja kunsti suhet nii enne kui ka pärast arvutiajastu saabumist.

Näitus on eelkõige orienteeritud nähtustele, mille vastu tunnevad huvi hetkel Eestis töötavad kunstnikud. Siia hulka kuuluvad erinevat tüüpi dokumentaalsed ja lavastuslikud jutustused, analoog- ja digitaalse tehnoloogia spetsiifikaga tegelevad teosed, multimeedia installatsioonid, samuti erinevad arvuti- ja veebipõhised arengud. Erinevalt mitmetest mõjukatest käsitlustest, mis keskenduvad eelkõige ekraani- või videokunstile kui liikuva pildiga seotud nähtusele, kaasab näitus, toetudes Lev Manovichi käsitlusele ekraanist kui aknast uude reaalsusesse, mis ei pea tingimata liikuvat pilti esitama, diskussiooni ka foto võtteid kasutavad teosed.

Tänapäeval on nii fotot kui videot raske ette kujutada ilma digitaalse töötluseta. Väga keeruline, kui mitte võimatu on eristada rangete piiridega kunstimeediume nagu video, film või foto. Niisiis lähtub ekraani mõistele keskendumine ka meediumijärgse ajastu loogikast, otsides pigem kunstnikke huvitavaid ühiseid sisulisi märksõnu kui formaalseid tunnuseid. Digitaalne ruum avab määramatul hulgal võimalusi konstrueerida kõikvõimalikke metamaailmu. Tehnoloogiliste vahenditega kujundatud uuel maastikul pannakse senised tähendused kahtluse alla ning just kunstis nähakse võimalust leiutada uutele suhetele väärtusi ning täita tühjus tähendustega.

Kunstnikud: Erik Bünger, David Claerbout, Paul Kuimet, Marge Monko, Deimantas Narkevičius, Rosalind Nashashibi ja Lucy Skaer, Taavi Suisalu, Artur Żmijewski, Timo Toots, Ivar Veermäe, Sigrid Viir, Tõnis Vint, Pinar Yoldas

Näituse kuraatorid: Eha Komissarov, Triin Tulgiste
Kujundaja: Neeme Külm
Graafiline disain: Aadam Kaarma ja Sandra Kossorotova

Näitus "Ekraani arheoloogia" on avatud Kumu kunstimuuseumis 6. juulist 14. oktoobrini 2018. See toimub osana Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva pidustuste rahvusvahelisest programmist, mille jooksul leiab juubeliaastal aset rohkem kui 100 üritust üle kogu maailma. Lähem info juubeliürituste kohta on leitav veebilehelt www.EV100.ee.

Täname: Galerie Peter Kilchmann, Claerbout Studio, Lolita Jablonskienė, Nicolas Wierinck, LUX, London, Jaana Jüris, Borg OÜ, Kaspars Lielgalvis, MoKS, Evelyn Raudsepp. EAS, Kalev Toots, Kaarel Narro, Neuron Systems OÜ, Autoreklaam OÜ, Eccom OÜ, Eksperimentaaltootmine

Vaata veel:

Näita kaardil Sulge kaart