browser warning text

Näitus "Siuru 100"

17. mail kell 16.30 avatakse Eesti Rahvusraamatukogu peanäitusesaalis Eesti TA Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse näitus "Siuru 100". Avamisel kõneleb kuraator Jüri Hain.

Saja aasta eest, 1917. aastal, asutati meie kultuuriloo üks tähtsamaid rühmitusi Siuru. Siurulaste loomingus põimunud euroopalikud ja algupärased ideed ning nende väljendusvahendid avaldasid tuntavat mõju edaspidisele eesti rahvuskultuuri arengule, vormides nii uut esteetikat.

Sõdade ja revolutsioonide aastatel (1917–1919) suutis tollane noor põlvkond (Marie Under, Artur Adson, Henrik Visnapuu, Johannes Semper, Friedebert Tuglas, August Gailit) luua kõrgekvaliteetseid kunstiteoseid, korraldada oma raamatute kirjastamist ja tuluõhtuid. Siuru oskas luua uutmoodi kontakti publikuga, viies loomingu vahetult rahva sekka.

Näituse keskseteks eksponaatideks on trükised. Tutvustatakse teoseid, mis on ilmunud Siuru liikmeskonda kuulunud kirjanikelt rühmituse tegevusajal. Eksponeeritud on ka esmailmunud luuletusi, mis loodud Siuru algusajast varem. Näiteks 1917. aasta septembris ilmunud Underi "Sonetid" sisaldab varem avaldamata luuletusi aastast 1912. Järgmisel aastal välja antud "Eelõitseng" sisaldab luuletusi aastatest 1904–1913. Näitusel on esitatud ka šarže, epigramme ning fotosid.

Näitusel eksponeeritud trükised, fotosuurendused ja muu algmaterjal on pärit Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse muuseumiosakonnast, Johannes Barbaruse foto originaal asub Eesti Kirjandusmuuseumis.

Siuru 100 ürituste tervikprogrammi leiab Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse kodulehelt.

Näituse koostas kunstiteadlane Jüri Hain.

Näitus jääb Eesti Rahvusraamatukogu peanäitusesaalis avatuks 7. juunini 2017.