browser warning text

Näitus "Sümmeetrilised maailmad – peegeldatud sümmeetriad. Ülo Sooster, Juri Sobolev, Tõnis Vint, Raul Meel"

Kumus näeb kuulsa Tallinn-Moskva kunstitelje kõige tuntumate esindajate loomingut.

Kumus saab alates 3. märtsist 2017 vaadata näitust "Sümmeetrilised maailmad – peegeldatud sümmeetriad. Ülo Sooster, Juri Sobolev, Tõnis Vint, Raul Meel".

Näitus on pühendatud 20. sajandi nõukogude mitteametliku kunsti ajaloole uue visuaalsuse kujunemise kontekstis. 1960. aastate sulaaeg oli Nõukogude Liidus uudsuse poole pürgivate poliitiliste ja kultuurireformide aeg. Tallinn–Moskva kultuurisilla rajamises osalenud kunstnikud Ülo Sooster, Juri Sobolev, Tõnis Vint ja Raul Meel võtsid vahetult osa uue kujundimaailma loomisest ja arendamisest. Uus esteetika, mis põhines postmodernistlikul mängul ja moodulvõrgu rangel struktuuril – kaasaegse kunsti keelesüsteemi ühel struktuurilooval elemendil –, muutus universaalseks koodiks, mis võimaldas kunstnikel väljendada kaasaegsust väga erinevates meediumites – graafikas, animatsioonis, slaidfilmides.

Teemasid on näitusel rohkesti, alates Moskvas varjatult tegutsenud Soosteri ja Sobolevi modernistliku kunsti tundmaõppimisega tegelevast laboratooriumist ja populaarteaduslike raamatute illustratsioonidest. Otsingulise ja süsteemse kujundimaailma kõnekamate näidetena võetakse tähelepanu alla teadusväljaannete pildiline pool Moskvas (1962. aastast Ülo Soosteri ja Juri Sobolevi, aga ka Ilja Kabakovi jpt kunstnike osalusel ilmunud maailmateaduse aastaraamat "Teadus ja inimkond", 1963. aastal Ülo Soosteri illustreeritud raamat "Füüsika: lähedane ja kauge" ning kirjastus Znanije, mille peakunstnik oli 1967. aastast Juri Sobolev) ning sellele huvitavat paralleeli pakkuv Tõnis Vindi illustraatoritöö Eesti NSV Teaduste Akadeemia kogumiku "Teadus ja tänapäev" (1979) juures Tallinnas. Teadusvisuaalia ühe osana käsitletakse ka 1970. aastatel Moskvas loodud slaidfilme – Juri Sobolevi suurejoonelisi audiovisuaalseid lavastusi, kuhu oli Eestist kaasatud Raul Meele graafika. Ajal kui Vindi tööde geomeetriline struktuur lähtub mandala ikonograafiast, valmis 1981 Sobolevi slaidfilm "Manadalad", mis Moskvas näituse jaoks restaureeriti.

2. märtsil kell 16.30 toimub näituse kuraatori Anna Romanova ekskursioon (vene keeles, tõlkega eesti keelde).

3. märtsil toimub Kumu auditooriumis näitusele pühendatud seminar "Sürrealismi otsingul. 1920.–1960. aastate nõukogude avangardi uurimisprobleeme", millest saab täpsemalt lugeda siit - http://kumu.ekm.ee/syndmus/rahvusvaheline-seminar-surrealismi-problemaatikast/.

4. märtsil kella 14.00–16.00 leiab aset kohtumine graafilise kujundaja ja õppejõu Galina Metelitšenkoga, Juri Sobolevi elukaaslase ja koostööpartneri ekskursioon (vene keeles, tõlkega eesti keelde).

9. märtsil kella 18.00–19.30 tutvustavad näitust kuraator Eha Komissarov ja koordinaator Elnara Taidre (eesti keeles).

Info näitusega kaasnevate publiku- ja haridusprogrammide kohta leiab siit - http://kumu.ekm.ee/syndmus/summeetrilised-maailmad-peegeldatud-summeetriad-ulo-sooster-juri-sobolev-tonis-vint-raul-meel/.

Näituse kuraatorid: Anna Romanova (Moskva), Eha Komissarov (Tallinn)
Koordinaator: Elnara Taidre
Kujundajad: Helen Oja, Raul Kalvo
Raamatu kujundaja: Tuuli Aule

Tänusõnad: Moskva Kaasaegse Kunsti Muuseum (MMOMA), Juri Sobolevi arhiivi kuraator Galina Metelitšenko, Riiklik Tretjakovi Galerii, Riiklik Filmimuuseum, Kultuurifond Jekaterina, Venemaa Riiklik Humanitaarinstituut, Kaasaegse Kunsti Keskus ZARJA, Tartu Kunstimuuseum, Eesti Arhitektuurimuuseum, Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum, Eesti Rahvusraamatukogu, Tõnis ja Eva Vint, Raul Meel, Vladimir Tarasov, Mihhail Alšibaja, Viktoria Motšalova, Ben Hellman, Igor Makarevitš, Tenno-Pent Sooster, Kadri Mägi, Mare Joonsalu, Tiiu Talvistu, Andres Kurg, Georgi Kulikov, Georgi Avanjan.

Toetaja: Eesti Kultuurikapital

Näitusega kaasneb raamat "Sümmeetrilised maailmad – peegeldatud sümmeetriad. Ülo Sooster, Juri Sobolev, Tõnis Vint, Raul Meel" (Kumu kunstimuuseumi sarjas "Täiendusi nõukogude aja kunstiloole", 3.)

Lisatud foto: Ülo Sooster. Illustratsioonid V. Trostnikovi raamatule "Физика: близкое и далекое" (Москва: Знание, 1963). Tušš. Tartu Kunstimuuseum

Lisainfo:

Eha Komissarov
kuraator
Kumu kunstimuuseum
eha.komissarov@ekm.ee
+372 5562 6363