browser warning text

Näitus "Uus vaev. Eesti noor disain 1980. aastatel"

Alates 23.02.2018 on ETDM-is avatud 1980. aastaid kui Eesti disaini üht vastuolulisema ja keerulisemat kümnendit esitlev näitus, mis keskendub tollal alustanud noorema põlvkonna esindajatele ja nende loovate väljundite tutvustamisele.

Tegemist on esimese laiema Eesti disaini seda kümnendit kajastava käsitlusega.

"Uus vaev" tuli fraasina käibele 1980. aastate alguses, et parodeerida hoogustuvat kommertslikku ja apoliitilist New Wave’i liikumist Läänes. Arvestades toonast autoritaarset ajastut, toimis see ka jälgi segava vahendina, mis mõjus omakorda väljakutsena valitsenud võimuorganitele.

Tollases lagunevas ja ideoloogiliselt polariseerunud ühiskonnas esile kerkinud Eesti disainerid tegutsesid olustikus, mis erines kardinaalselt nende ea- ja ametikaaslaste omast Läänes. Mõistes hukka neid ümbritseva keskkonna puudulikkuse ja (inim)vaenulikkuse, asusid noored Eesti disainerid formuleerima uut – oma keskkonda. Kollektiivse sõnakuulmatuse vaimus ammutasid nad inspiratsiooni ja energiat popkultuurist ja interdistsiplinaarsest eksperimenteerimisest. Toetudes hübriidsetele tegevusvormidele, kuhu kuulusid ka performance’id, kontseptuaalne kunst, muusika ja film, väljendasid nad uue generatsiooni identiteeti projektide, sündmuste ja väga nähtava näitusesarja kaudu, kus põimusid ideed linna- ja keskkonnakujundusest, sisearhitektuurist ning toote-, mööbli- ja plakatidisainist.

Püüdes avada selle keerulise ja vähe uuritud perioodi konteksti, (disaini)strateegiaid ja osalejate ringi, toob käesolev näitus kokku töid, mille hulgas on ka avalikkusele seni tundmatuid materjale.

Jüri Kermiku initsiatiivil Brightoni Ülikoolis 2015. aastal alanud uurimusliku projekti objektiks on viimase Nõukogude perioodi kümnendi suhteliselt väheuuritud ja keerulisel disainimaastikul arenenud ideede lähtekohad ja väljundid, neist tulenevate järgnevuste jälgitavus ja tähendus üleminekul ühest poliitilisest süsteemist teise. Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumi ning Eesti Kultuurikapitali toetusel laienenud projekti raames realiseeruva näituse eesmärk on illustreerida neid seoseid keskkonna loomise – kujutluse ja reaalsuse vaheliste vastuolude ületamise kontekstis.

Projekti käigus teostatud uurimustööd kokkuvõttev artiklite kogumik ilmub muuseumi kirjastatuna mais 2018.

Näituse ekspositsiooni on kaasatud töid ligi viiekümnelt autorilt, nende hulgas:
Malle Agabuš, Margus Haavamägi, Aleksander Jakovlev, Eero Jürgenson, Tiit Jürna, Katrin Kask, Mari Kaljuste, Jüri Kass, Mari Kurismaa, Leonardo Meigas, Taso Mähar, Toivo Raidmets, Tõnu Riit, Taimi Soo, Matti Õunapuu ja Silver Vahtre.

Eksponeeritud on teoseid Tarbekunsti- ja Disainimuuseumi, Arhitektuurimuuseumi, Rahvusraamatukogu kogudest, erakogudest ning autorite arhiividest.

Kuraator: Jüri Kermik

Näituse kujundus: Karin Harkmaa ja Ilmar Valdur, 3+1 arhitektid
Näituse graafiline disain: Stuudio Stuudio

Näituse toimkond: Kai Lobjakas, Ketli Tiitsar, Toomas Übner, Ago Märjama
Toetajad: Eesti Kultuurkapital, Eesti Sisearhitektide Liit

25. mail kl 17 toimub ETDM-is näitusega seotud vestlusring "Vaev, pidu ja uued praktikad" ning näitusele eelnenud uurimistööd koondava raamatu esitlus.

Eesti disaini ühe keerulisema ja vastuolulisema kümnendi võimaluste, väljundite ja uute praktikate ning nende mõju üle edaspidistele arengutele on kutsutud arutlema 1980. aastate disainimaastikul aktiivselt tegutsenud ehtekunstnik ja kriitik Tiina Käesel, kunstiteadlane Mart Kalm, graafilised disainerid Silver Vahtre ja Jüri Kass, sisearhitekt Eero Jürgenson, muuseumi poolt räägib kaasa Kai Lobjakas. Vestlust modereerib näituse kuraator Jüri Kermik.

Raamat "Uus vaev. Eesti noore disain 1980. aastatel" tugineb näitusele eelnenud uurimisööle ja selle käigus koondatud materjalidele. Raamat koosneb artiklitest ja fotoesseedest, mille autorid on Jüri Kermik, Iris Helkama (Soome), Karolina Jakaite (Leedu), Kai Lobjakas, Triin Ojari, Silver Vahtre, Mari Kaljuste. Raamatu koostaja on Jüri Kermik.

Raamatu kujundus: Stuudio Stuudio
Suur tänu raamatu ilmumist toetanud Eesti Kultuurkapitalile.
Esitlusel raamat soodushinnaga 20 eurot!
Vestlusring algab kell 17.00, raamatu esitlus kell 18.00.

Laupäeval, 26. mail kella 12.00-14.00 toimub näitusel "Uus vaev. Eesti noor disain 1980. aastatel" Ivar Saki juhendatav plakati töötuba ja kell 14.00 algab Jüri Kermiku kuraatorituur näitusel.

Fotol: Linnakujunduslik installatsioon "Vabalava" Pärnu džässifestivalile. E. Jürgenson ja T. Raidmets, 1987 (foto E. Jürgenson)

Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum on avatud K-P kl 11-18 (sissepääs hoovist).

Vaata veel: