browser warning text

Näitus "Väikelinn kui sündmus" Valga Muuseumis

Rait Rosina näitus "Väikelinn kui sündmus" avatakse Valga Muuseumis 7. augustil kell 16.00.

Väikelinnades elavad tähelepanuväärsed inimesed. Me kõik oleme tähelepanu väärt, isegi kui see võib mõnele tunduda liiast või ülepakutud. Näitus teeb sissevaate Valga ja Võru kui väikelinnade olukorda. Ühelt poolt annavad nende linnade elanikud teada oma mõtetest, mis neil on tekkinud seoses linna külastavate kunstnikega. Teisalt avavad 10 kunstnikku Võru ja Valga linna keskmes asuvates galeriides läbiviidud tegevuste tagamaid. Näituse toimumise kestel teeb Rait Rosin koos abilistega retki nii Valgas kui Valkas spetsiaalselt kaksiklinna jaoks valminud järeltiritava ratastel "põikamise kastiga". Avame linnaväljaku ja tutvume linna tuntud ja vähem teatud paikadega. Retkede käigus on kavas läbi viia linnaelanike küsitlusi. Näitus on osaks Valga linna augustikuu kultuuriprogrammist, mille kava täieneb jooksvalt.

Intervjuudes ilmnevad väikelinna elanikest kunstipubliku ootuste ja kunstnike ideede kattumised või lahknemised. Kui kunstnikud seletavad oma kaalutlusi läbi kunsti, siis linnaelanikud mõtestavad endi vaateid kunstinäitustel toimuva kohta läbi linna aktuaalsete probleemide teadvustamise. Kunstinäitustel kajastuv jääb neile pigem linna eluolule sekundeerivaks nähtuseks. Need kaks kunstitegevust kui kultuurilist aktiivsust hindavat seisukohta avalduvad ühtviisi ääreala kunstina nimetatud ühiskondlikus tegevuses. Ühe kultuuriruumi piires, kuid erinevates geograafilistes asukohtades asuvad linnad eristuvad nii sotsiaalselt kui kultuuriliselt miljöölt.

Rait Rosin mõtestab kogukonnasisese aruteluga kaasnevat, mida kunstnikud võiks ja peaks vahendama kui tegelike olude kujunemise lugu. Kunstnike jaoks tavapärased tegevused on siin lähtekohaks väikelinnas ühiskondlike arutelude toimumisele. Kunstile seatud ootused ja küsimus nendele ootustele vastavusest asetuvad laiemasse arutellu sellest, mis määrab kunstnike ühiskondlikke positsioone. Väikelinnades väljenduvad ääreala ideed kunstnike eelistuses tuua näiteid üksikjuhtumite põhjal. Ääreala ja keskuse mõisted tähistavad tinglikult ühiskondlikul pinnal koonduva tähelepanu jaotumist, mille käigus omistatakse muidu eriilmelisele kohale tavapärast või tüüpilist loomust. Väikelinn sellisena, meediaruumi või laiema kultuuriruumi piires, ületab kas sündmusena uudise künnist või jääb kohaliku tähtsusega kõlapinna piiridesse. Eelnevalt on samasugune uurimus toimunud Paldiskis ja Haapsalus.

Näitus on osa loomepõhisest doktoritööst, mida Rait Rosin teostab Eesti Kunstiakadeemias, kunsti ja disaini erialal. Näitust toetavad Kaasaegse Kunsti Eesti Keskuse EV100 kunstiprogramm "Rändajad ja kohanejad – kogukondade lood üle Eesti" ning Eesti Kultuurkapital.

Vaata veel:

Galerii