browser warning text

Pärnu kunstnike näitus "Sanatoorium"

Suvi, Pärnu ja sanatooriumid on sünonüümid, mis rõõmustavad ja erutavad iga inimest.

Seetõttu otsustasid Pärnu kunstnikud tuua "Sanatooriumi" ka Võrumaa kunstihaigusi põdevate inimeste juurde, et läbi viia mõni sanatoorne protseduur.

Protseduure viivad läbi: Pusa, Haide Rannakivi, Andrus Joonas, Alar Raudoja ja Marko Toomast.

Mis siis on sanatoorium?
"Eesti nõukogude entsüklopeedia" ütleb järgmist:
sanatoorium (< lad. sanare 'tervistama'), paigaline ravi- ja profülaktikaasutus kroonilisi haigusi (tuberkuloosi, reumat, närvipõletikku) põdevate isikute tarvis. S-iravi põhineb füsioteraapial: rakendatakse muda-, kliima- ja elekterravi, massaaži, ravikehakultuuri jms. Oluline osa on dieedil ja kindlal päevakaval. NSV Liidus saadetakse haige s-i arsti ettekirjutuse põhjal a/ü-utuusikuga, haril. haiguse alg- või paranemisjärgus (pärast haiglaravi või kirurgilist operatsiooni). S-e liigitatakse haiguste järgi ning täiskasvanute ja lastes-deks. 1972 oli NSV Liidus 2306 s-i (475000 kohta), sealh. 1196 lastes-i (157 000 kohta). ENSV-s oli samal aastal 20 s-i (2600 kohta), suurimad asuvad Pärnus (Pärnu Kuurordi Ravi- ja Puhkeasutuste Koondis ning kolhooside vaheline s. "Tervis") ja Haapsalus; tuberkuloosis-e on 5 (1475 kohta), sealh. 225 kohaga lastes., tähtsaimad asuvad Kosel ja Taageperas.
Nii kirjutati sanatooriumist tollases kõige autentsemas ja defitsiitsemas teabeteoses "ENE" 45 aastat tagasi, kui sanatooriumis käimine oli suursündmus.

Näitust võiks iseloomustada legendaarsete ütlemistega menufilmist "Mehed ei nuta":
"Sanatoorium... Sanatoorium see on puhkus, baar, naised, muusika! Mina olen täiesti terve mees ja tahan seda kõike saada!
Võtke riidest lahti ja tulge meie hulka!
Teil peab raudne tervis olema... et sellele kõigele vastu peate!"