browser warning text

Populism, natsionalism ja radikaliseerunud diskursused - Saksa kevad

Identiteedi kujunemise sotsiaalsete protsesside teaduslikud perspektiivid (ajaloos ja tänapäeval)

Sümpoosion „Populism, natsionalism ja radikaliseerunud diskursused – identiteedi kujunemise sotsiaalsete protsesside teaduslikud perspektiivid (ajaloos ja tänapäeval)“ pühendub seoses natsionalismi ja populismi taastärkamisega Euroopas nendele dünaamikale ja jõududele, mis taolisi protsesse käivitavad. Millist rolli mängivad selles kontekstis identiteedi kujunemise sotsiaalsed protsessid? Kui palju toetavad internet ja sotsiaalmeedia ühiskonna polariseerumist ning radikaliseerumisprotsesse? Nende protsesside paremaks mõistmiseks heidab sümpoosion nendele küsimustele valgust nii psühholoogilisest, sotsioloogilisest, kommunikatsioonilisest kui ka ajaloolisest vaatepunktist.

Keel: Töökeel on inglise keel
Hind: Sümpoosion on kõigile tasuta.

Sellele järgnev arutelu põhineb kolmel järgneval lühiettekandel:
„Meie ja teised: psühholoogilised mehhanismid, mis kujundavad meie ettekujutuse identiteedist.“ – Dr. Christiane Stempel

„Internetis vabanemine, kajakambrid ja dihhotomiseeriv propaganda – radikaliseerumisprotsesside mehhanismid ja dünaamika ning kuidas internet ja sotsiaalmeedia seda soodustab“ – Dr. Nadine Jukschat

„Vaenlase kontseptsiooni manifesteerimine Eesti 20. sajandi kirjanduses ja kujutavas kunstis“ – Prof. Irina Belobrovtseva, Prof. Aurika Meimre

Sümpoosion ei ole mõeldud ainult tudengitele ja õppejõududele, vaid soovib kõnetada laia publikut.

Registreerimine ja lisainformatsioon:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqwdJoLsz9daHIp_OA2Eij2966HQ6g0T-kzbEu2lIR7Zxxmw/viewform

Lähem info ürituste kohta Goethe Instituudi kodulehel: www.goethe.de/syndmused

Aktuaalset infot leiate Facebooki ja Instagrami lehelt: #saksakevad

Saksa kevad aastast 2010
Alates 2010. aastast koordineerivad Saksamaa Liitvabariigi Suursaatkond Tallinnas ja Goethe Instituut üritustesarja „Saksa kevad Eestis”, mille eesmärgiks on tutvustada Saksamaad kui põnevat, loovat, kaasaegset ja mitmekesist riiki. Peamiseks sihtrühmaks on noored inimesed ja ürituste teemad ulatuvad kultuurist ja keelest majanduse ja teaduseni.

Vaata veel: