browser warning text

Rüüdi ja Kirju kontsert

Rüüt koosneb neljast liikmest, kes on tänaseks ühiselt tegutsenud viis aastat. Nende helikeelde sulanud ühiseks tervikuks kokku iga liikme maailmast pärit värve, mille sideaine on ühine suhtumine muusikasse ja loomisesse.

Kuigi ansambel toetub oma loomingus eesti pärimusmuusikale, ei piiritle Rüüt ennast mõne konkreetse žanriga, vaid hoitab avatuna kõik uksed. Tänu sellele on iga lugu isemoodi karakteriga ja viib kuulaja rändama ainult talle omasele helimaastikule.

Lisaks pärimusmuusika töötlustele esitab ansambel ka iga ansambliliikme sulest pärit omaloomingut. Rüüdi helikeele tugev ilmestaja on ainulaadse Teppo-tüüpi lõõtspilli kasutamine uuenduslikes võtetes ansambli meesliikmete poolt. Rüüdi naisvokaalid on aga äratuntavad oma nüansirikka kõla poolest, sest oskuslikult kombineeritakse nii jõulist regilaulu kui ka sillerdavaid ja peeneid mitmehäälsusi.

Kirju moodustavad kolm noort viiuldajat: Helina Sommer, Juuli Kõrre ja Maria Mänd. Nad on pärimusmuusikas leidnud päris oma ühise keele. Nii traditsioonilisi meloodiaid mängides kui enda loodud pärimuslikku omaloomingut esitades liiguvad kolm poognat kadestamisväärselt kaunis üheshingamises.

Vaata veel: