browser warning text

Sümpoosion "Michel Sittowi elu ja kunsti lood. Faktid ja väljamõeldised"

Eesti Kunstimuuseumi rahvusvaheline sümpoosion (töökeel: inglise)

Michel Sittowi (u 1469–1525) elu ja kunst on siiani salapäraga ümbritsetud. Säilinud infokillud, mis dokumenteerivad tema tegevust, on laiali Euroopa erinevates arhiivides (Hispaanias, Prantsusmaal, Saksamaal, Eestis) ning talle omistatud maalid asuvad muuseumides ja erakogudes üle maailma. Piisavalt kinnitusi leiab vaid väga üksikute tööde kohta: pole teada ühtegi kunstniku signeeritud tööd, samuti on hävinud enamik omaaegsetes dokumentides mainitud töödest.

Euroopa oma aja mõjukamate valitsejate teenistuses rahvusvahelist karjääri teinud õukonnakunstnik unustati pärast tema surma sajanditeks. Eri maade dokumentides väga erinevate nimedega mainitud – Melchior Alemán (’sakslane’), Michiel Flamenco (’flaamlane’), Miguel Zittoz, Michel Sittau, Meister Michiel jne –, arvatavalt Madalmaadest pärit fantoomkunstniku ajaloolise identiteedi tõi Lübecki ja Tallinna linnaarhiivide ürikute põhjal päevavalgele ajaloolane Paul Johansen alles 1940. aastal. Järgnevalt püüti rekonstrueerida ka kunstniku loomingut. Esimene kunstnikule pühendatud monograafia (1976) võttis uurimise alla 59 selleks ajaks Sittowile omistatud tööd, kuid luges neist autentseteks vaid pooled. 2011. aastal ilmunud catalogue raisonné käsitles 111 säilinud kunstiteost, kuid Sittowi originaaltööde n-ö sertifikaat väljastati vaid 13 juhul. Michel Sittowi kunstiline tegevus oli seotud väga erinevate keskkondadega: ta õppis Madalmaade kunstikeskuses Brugges, töötas valitsejate teenistuses Euroopa renessansiaegsetes õukondades ning tsunftisüsteemi kuuluva kunstnik-käsitöölisena hiliskeskaegses kaubalinnas Tallinnas. Erinevates keskkondades tuli tal teha väga eritüübilisi töid. Seetõttu on ka Sittowile omistatud tööde hulk olnud väga mitmekesine. Kunstniku ja tema loomingu käsitlused jutustavad erinevaid lugusid ja hõlmavad kohati silmatorkavalt vastuolulisi atributsioone. Hoolimata vaid üksikutest säilinud asitõenditest eksisteerib siiski tõepärane käsitlus kunstniku elust ja kunstist.

Sümpoosioni ettekanded ja arutelud vaatavad Sittowi dokumentaalselt ning provenientsi- ja tehniliste uuringutega kinnitatud töid kõrvuti läbiuurimata, kuid stiilikriitilisel võrdlusel talle omistatud teoste juhtumiuuringutega, asetades tema tegevuse ja kunsti laiemasse konteksti. Michel Sittowi esimese monograafilise näitusega kaasneva sümpoosioni eesmärk on tõsta kunstnik uuesti rahvusvahelise uurimise fookusse, avada uusi võimalikke tõlgendusi ning motiveerida edasist huvi selle intrigeeriva kunstniku loominguga tegelemiseks.

Vaata veel: