browser warning text

Tartu Folgiklubi: Kristiina Ehin + Nõo viiuliõpilased

Hooaja viimane Tartu Folgiklubi algab 25. mail 2017 kell 19 Tartu Sisevete Saatkonnas. Autoritunnis on luuletaja ja laulusõnade sepistaja Kristiina Ehin. Õhtut juhib Ants Johanson.

"Ühelt poolt eesti rahvaluulest, teisalt aga sügavast maailmakultuuri tundmisest inspiratsiooni ammutava kirjanikuna on Kristiina Ehin üks tänapäeva tuntumaid ja enim tõlgitud eesti autoreid. Tema looming kõlab laulupidudel, Eesti Vabariigi aastapäevakontsertidel, olümpiamängudel ning paljudel teistel esindusüritustel."

Ta on tugeva ühiskondliku närviga looja, seda nii luules kui laulusõnades. Kas luule- ja lauluvärsid on kaks ise asja? Kas praegusel Tartu linnakirjanikul sobib vemmalvärsse kirjutada? Kas ta peaks valima, mida ja kuidas ütleb? Kas on ilus laste juurest ja köögist ära tulla ning karmoška käes teiste naistega mööda ilma tuuritada ja publikut hullutada? Tagatipuks minna kaasaga nüüd juunikuus Eestimaa õue(dele) imelikke pille mängima ja luulet lugema!? Sedalaadi ja veel mitmesuguseid küsimusi saab Kristiina Ehini käest folgiklubis pärida. Tulge kuulama, mis ta kostab!

Kontserdiks astub ette Marju Varblane koos Nõo muusikakooli viiuliõpilastega. Kolme aast jooksul on lapsed omandanud sedavõrd mahuka repertuaari, et
on mänginud tantsuks Tartu Tantsuklubis, Giksi tantsuööl Lätis, andnud kontserte Viljandi Folgil, Kiievi festivalil "Etnosvit" ja mitmel kinnisel sündmusel. Kahel aastal osales orkester Mooste rahvamuusikatöötluste festivalil, kus mõlemal korral pälviti patroon Ingrid Rüütli preemia ja tunnustus. Kuna lapsed õpivad korraga nii rahvamuusikat kui klassikalist viiulirepertuaari, on nad mitmel aastal osalenud Viljandis noorte rahvamuusikute üleriigilisel võistumängimisel, Liivimaa keelpillimängijate konkursil ja "Parim noor instrumentalist 2016" Tartu regiooni konkursil.

Kavas on traditsioonilised Eesti ja teiste rahvaste pillilood nii kuulamiseks kui tantsuks. Oodata on ka üllatusesinejat!