browser warning text

Uurijatund: Kuidas leida arhiivist inimest?

Aasta esimeses uurijatunnis 17. jaanuaril räägib arhivaar Liina Maadla, kuidas arhiivist otsida ja leida inimest.

Uurijatund toimub iga kuu kolmandal kolmapäeval algusega kell 15 Rahvusarhiivi hoones Madara 24, Tallinnas.

Uurijatunnis tutvustame suguvõsauurimise ja kodulooga seotud andmebaase ning jagame praktilisi nõuandeid nende kasutamiseks. Räägime nii Rahvusarhiivi kui ka teiste asutuste-organisatsioonide andmebaasidest. Iga uurijatund on pühendatud kindlale teemale.

Uurijatundi saab registreerida Rahvusarhiivi kodulehel:
http://www.ra.ee/uurijale/uurijatund/

Vaata veel: