browser warning text

XXI loomingu ja improvisatsiooni päevad

Festival on suunatud muusikakooli õpilastele ja algajatele muusikutele loovuse aktiviseerimiseks ja improviseerimisoskuste arendamiseks.

Toimuvad rütmika, koosmusitseerimise, liikumise ja kunsti kursused. Tutvustatakse improvisatsiooni meetodeid ja stiile. Noori juhendavad oma valdkonna
professionaalid. Toimuvad omaloomingu kontserdid ja näitused.

Vaata veel: