browser warning text


Muusika > Ühingud ja liidud

Näita kaardil Sulge kaart
Eesti Interpreetide Liit

organisatsioon

Music is enough for a lifetime, but a lifetime is not enough for music. – S. Rahmaninov

Eesti Interpreetide Liit (EIL) on professionaalsete muusikute vabatahtlikkusel põhinev organisatsioon. Meie eesmärgiks on Eesti klassikalise interpretatsioonikunsti arendamine ja väärtustamine, loomeala edendamine ja oma liikmeks olevate loovisikute loometegevuse toetamine, Eesti interpreetide loominguliste huvide kaitsmine, sidemete tugevdamine Eesti interpreetide vahel ning samuti ka rahvusvahelise koostöö arendamine.

Telefon kammermuusika@interpreet.ee http://www.interpreet.ee/
Eesti Interpreetide Liit

organisatsioon

Eesti professionaalseid interpreete ühendav liit.

Eesti Kammerkooride Liit

organisatsioon

Telefon (+372) 5646 7666 katrinpuur@hot.ee http://www.ekkl.ee/
Eesti Kooriühing

organisatsioon

Eesti Kooriühing on koori- ja puhkpillimuusika harrastajate vabatahtlike ühenduste - seltside, liitude ja sektsioonide liit. Eesti kultuurimaastikul täidab Kooriühing katusorganisatsiooni rolli, hõlmates Eesti koore, puhkpilliorkestreid, dirigente ja muusikaõpetajaid, kes on KÜga seotud läbi vastavate alaliitude.

Telefon kooriyhing@kooriyhing.ee http://www.kooriyhing.ee/
Eesti Kooriühing

organisatsioon

Eesti Muusikanõukogu

organisatsioon

Telefon (+372) 644 9931, 527 1897 emn@kul.ee http://www.emc.ee/
Eesti Segakooride Liit

organisatsioon

Telefon +372 56 467 666 esl@kul.ee http://www.segakoorideliit.ee/
Eesti Sümfooniaorkestrite Liit MTÜ

organisatsioon

Eesti Sümfooniaorkestrite Liit (ESOL) asutati 1999. aastal ja see tegutses aktiivselt paar aastat, korraldades üleriigilisi noorte sümfooniaorkestrite päevi, festivale, kontserte jms. 2010. a märtsikuus liidu tegevus taastati. Hetkel kuulub liitu 19 tegutsevat noorte sümfoonia- ja keelpilliorkestrit. Peale kontserttegevuse korraldamise aitab ESOL korraldada sümfooniorkestrite esinemisi laulupidudel ning korraldab seminar-õppepäevi ja infotunde. Samuti on ESOL aidanud asutada uusi noorteorkestreid.

MTÜ Eesti Kammermuusikaõpetajate Ühing "In Corpore"

organisatsioon

Eesti Kammermuusikaõpetajate Ühing "In Corpore" on klassikalise muusika valdkonnas tegutsev organisatsioon, mille eesmärgiks on arendada kammermuusikavaldkonda, soodustada noorte kammermuusika-alast tegevust ning toetada noori, kes soovivad kammermuusikas saavutada häid tulemusi. Selleks korraldab In Corpore igal aastal noorte kammermuusika suvekursusi ning koostöös Tallinna Muusikakeskkooliga noorte rahvusvahelist kammermuusikafestivali, mis kannab meie organisatsiooniga sama nime - In Corpore. In Corpore festival on Põhjamaades ja Balti regioonis oma valdkonna üks tunnustatumaid festivale, kus esinevad regiooni parimad noored muusikud erinevates koosseisudes.

MTÜ Naiskoor Slavjanka

organisatsioon

MTÜ Puhkpillimuusika Koda

organisatsioon

Puhkpillimuusika Koda

MTÜ Puhkpillimuusika Koda

organisatsioon

Puhkpillimuusika Koda

MTÜ Uulu Segakoor

organisatsioon

MTÜ Vokaalstuudio "Eho"

organisatsioon

Marvie

organisatsioon

The white fabric with the kids is mkanig my wallet hide, as I have just ordered some more fabric. But maybe next time I NEED fabric... I'm with you, it's lovely to dream about being a quilting shop proprieter, but it comes down to $$$. Did you know there is a minimum US$500 - $750 order excluding postage, to start up a wholesale account with a lot of fabric manufacturers? Imagine getting all that fabric...:)

Meeskoor Forestalia

organisatsioon

Telefon (+372) 513 1052 tonunaha@gmail.com
Muusikaõpetajate ja Koorijuhtide Tartumaa Ühendus

organisatsioon

Ühendab Tartumaa muusikaõpetajaid ja koorijuhte, on seotud ainesektsioonide tegevusega, korraldab sündmusi.

Rae Kammerkoor

organisatsioon

Rae Kammerkoori juured ulatuvad aastasse 2014, kuid praegune koosseis tuli kokku 2008. aasta sügisel. Kooris on ca 30 lauljat. Koori dirigent on Alice Pehk. Koor osaleb aktiivselt nii koduvalla kui ka üle-eestilistel kultuurisündmustel. Kollektiivi kontserttegevust ilmestavad mitmed ülesastumised koos teiste Eesti kooridega.

Saaremaa Folgiklubi

organisatsioon

Tallinna Tuletõrjeühingu Puhkpilliorkester

organisatsioon

Tallinna Tuletõrjeühingu Puhkpilliorkester

Tobiase Selts

organisatsioon

Telefon (+372) 463 6132 http://www.tobias.hiiumaa.ee/
Vene Filharmooniaühing

organisatsioon

Vene Filharmooniaühing

organisatsioon


Русское филармоническое общество (VFÜ)начало свою работу в 1996 году. Участвовать в работе РФО могут музыканты с высшим образованием, или студенты музыкальной академии. В разные годы общество включает в себя около 30 участников.

РФО видит свою задачу в помощи музыкантам, имеющим желание и право (должное образование) на концертную деятельность, найти и арендовать залы и репетиционные помещения.

Общество берет на себя также создание и напечатание афиш, буклетов, билетных книжек и т. д.
Целью нашей деятельности является популяризация серьёзной музыки в частности в молодёжной среде.
Наши программы включают в себя произведения композиторов разных эпох, стилей и жанров.

Просветительская деятельность Общества представлена музыкальными абонементами пианиста Геннадия Смирнова, Лекциями-концертами Людмилы Градовой, концертами для школьников с особыми потребностями, которые проводит пианист Владимир Игнатов.

Яркие концертные выступления Нади Курем, Алины Клочковой, Аллы Поповой, Александра Некрасова, Энно Миккельсаара, Валентины Гончаровой, Кирилла Лисиенко, Юлии Ленцман, Юлии Ботвиной, Владимира Скамницкого, Аси Скамницкой, Маргариты Ансталь запомнились нашим слушателям, среди которых у нас немало друзей.

Среди концертов РФО много выступлений артистов из других стран:
Марины Костик из Финляндии, Дмитрия Селицкого и Эндрю Ю из Швеции, Андрея Ивановича и Хи-Юн из Санкт-Петербурга, РФО каждый год проводит Фестиваль классической музыки, посвященный одному из русских и одному из европейских композиторов, чьи юбилеи приходятся на год проведения фестиваля. И Фестиваль русской музыки для детских музыкальных школ Эстонии.
В течение всех лет наши программы включают в себя концерты циклов «Антология русской музыки», «От Баха до Моцарта», «Беседы у рояля» «Всё о джазе» и т.д.
Мы проводим в среднем 2-3 концерта в месяц в залах ЦРК, Музея Кадриорг, Дома Братства Черноголовых, Музея Kiek in de Kök и других , артисты РФО дают концерты в других городах Эстонии: в Пярну, в Нарве, в Тарту, в других странах: в России, в Германии.

Telefon vladimir.ignatov[at]mail.ee http://www.etnoweb.ee/ru/venefilharmooniayhingu
Vene Kooriühing Eestis

organisatsioon

Vokaalstuudio "Eho"

organisatsioon

Telefon (+372) 5347 2194 ikudu@hot.ee
etnghggv

organisatsioon

Ssbu03 zllnwgvmrzzb, [url=http://oxyepdvoaxuw.com/]oxyepdvoaxuw[/url], [link=http://yoydmivmvudb.com/]yoydmivmvudb[/link], http://eqdgyiauxywz.com/

Telefon feZRAZlLDeaB http://ffkckhptzgwy.com/