browser warning text


Pärimuskultuur > Haridus

Näita kaardil Sulge kaart
EELK Pilistvere Kogudus

organisatsioon

EELK PIlistvere Andrease kogudus on luterlik kogudus, mis tegutseb Viljandi praostkonnas.

Eesti-Tiibeti Kultuuriselts

organisatsioon

Eesti-Tiibeti Kultuuriselts on 1997. aastal Tartus asutatud akadeemiline mittetulundusühing, mille eesmärgiks on teaduslikult uurida ja tutvustada Tiibeti kultuuri ning aidata kaasa Tiibeti kultuuripärandi säilimisele. Korraldame konverentse, kursusi, filmiõhtuid ja muid üritusi ning teeme koostööd teiste Eesti ja välismaiste organisatsioonidega.

Telefon kadri.raudsepp1@gmail.com http://www.tibet.ee/
Eestürk MTU

organisatsioon

Erinevate tsivilisatsioonide ja rahvaste vaheline puudulik dialoog on põhjustanud palju probleeme minevikus ja teeb seda ka tänapäeval.
Globaliseerumise edenedes järjest väiksemana tunduvas maailmas on dialoogi puudumisest tulenevad probleemid veelgi selgemalt tuntavad ning ohustavad üldist rahu. Seetõttu on dialoogi edendamine väga oluline.
Maailma eri paikades toimuvad nüüdsama sõjad, riike lõhestavad sisekonfliktid ja inimkonna nimel puhkenud rahutused. Meie usume, et kõik probleemid on võimalik lahendada üksteise tundmaõppimise ja ühiste jõupingutuste abil. Üksteise tundmaõppimiseks aga tuleb leida ühised huvid, mis inimesi ühendaksid ja kokku tooksid.
2010. aastal Tallinnas loodud rahvusvahelise kaubandus-, haridus- ja kultuuriühingu EESTÜRK peamine eesmärk on eestlasi ja türklasi teineteisega lähemalt tuttavaks teha, edendada kultuuridevahelist suhtlemist ning kahe riigi inimeste vahelisi sõbralikke suhteid, millest saaksid kasu mõlemad pooled.
Ühing ei erista inimesi keele, usuliste tõekspidamiste, rassi, nahavärvuse või kultuuri alusel, vaid käsitleb kõiki võrdsetena. Oleme seadnud eesmärgiks koondada inimesi ühiste väärtuste ümber.
Ühingul EESTÜRK on Türgis väga tugevad koostööpartnerid kaubanduse, meedia ja hariduse valdkondades, kelle ühine eesmärk on erinevate ürituste raames kokku tuua kahe riigi inimesed ning seeläbi Eesti ja Türgi vahele kultuuridevaheline sild luua. Korraldatavad üritused aitavad jõuda kahe rahva kultuurierisuste sügavama mõistmiseni ning toetavad Türgi ja Eesti vahelist kaubandusalast, akadeemilist ja kultuurikoostööd.
Ühingu EESTÜRK Tallinnas tegutsev peakontor on seadnud endale eesmärgiks pikaajalise koostöö arendamise, millest oleks kasu mõlemale riigile.

Telefon (+372) 601 2070 estonya@eesturk.ee http://www.eesturk.ee/
Gustav Adolfi Gümnaasium

organisatsioon

Jänesselja Lasteaed, Sauga vald, Pärnumaa

organisatsioon

Jänesselja Lasteaed on haridusasutus

Kabli Külaselts MTÜ

organisatsioon

Külaselts edendab külaelu koos külakogukonnaga, hoolitseb ja korrastab Liivi lahe randa, kogub ja süstematiseerib Häädemeeste valla ja tema külade ajalugu, korraldab kodukandipäevi, edendab ettevõtlust, peab ühendust paljude teiste institutsioonidega.

Lihula Rahvaülikool

organisatsioon

MTÜ Elamusõppe labor

organisatsioon

MTÜ Elamusõppe labor on loov ühing, mille tegevusala hõlmab ning vahest ka ühendab harjumuspäraseid kui ka ootamatuid õppealasid. Oleme valmis katsetama ja arendama uusi õppemudeleid ja meetodeid heades tuttavates keskkondades (kooli õppeklass, muuseum, raamatukogu, teater, linnaruum jne.) ning avastama ja tutvustama uusi maid traditsiooniliste õppetegevuste abil.

Telefon elamusoppe@gmail.com https://www.facebook.com/elamusoppelabor/
MTÜ Rakuke

organisatsioon

Telefon (+372) 5385 3696 malle@dki.ee
MTÜ Virumaa Muusikud

organisatsioon

Telefon (+372) 5554 6233
Muuseum Miia-Milla-Manda

organisatsioon

SA Innove

organisatsioon

Telefon (+372) 506 6568 pak@polvamaa.ee
Soome Instituut

organisatsioon

Telefon (+372) 631 3917 tallinn@finst.ee http://www.finst.ee/
TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia

organisatsioon

Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia pakub Eesti kõrgharidusmaastikul elutervet alternatiivi akadeemilise Tartu ja asjatava Tallinna kõrvale, olles rahvusülikooli üks loomingulisematest ja omanäolisematest üksustest. Tunnuslause „omakultuursed terviklahendused“ all viiakse sundimatult kokku pärimust ja tänapäeva, rahvuslikkust ja rahvusvahelisust, teadus- ja kunstiloomet, teooriat ja praktilisi lahendusi.

Koolile on oluline üha muutuvas ja uuenevas ajas läbiva omakultuurilise enesetunnetuseni jõudmine.

Õpetatavate erialade seas on valdavad loomingulised suunad, oluline on humanitaarse üldhariduse jätkumine ja omandatava erialaga seonduvalt kõrgtehnoloogia tundma õppimine. Tähtsaks peetakse juba õpingute ajal saadud ühistegemise- ja olemiseoskusi.

Omanäoliselt kavandatud õppetöö ja tudengite lõputööd avardavad oma mitmekülgsusega rahva kultuuriteadlikkust. Tudengite lõputööde hulgast võib leida elulooraamatuid, lavastusi, tantsu- ja muusikaetendusi.

Kultuuriakadeemia tudengid ja vilistlased on tänased ja homsedEesti kultuurimaastiku kujundajad, saades koolist kaasa tugeva identiteeditunde. Vilistlasi võib leida nii loomeasutuste juhtide kui ka Kultuuriministeeriumi ametnike hulgast. Tänu rakenduslikule ja interdistsiplinaarsele haridusele töötavad pea kolmveerand Viljandi kultuuriakadeemia lõpetajatest omandatud erialal.

TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia

organisatsioon

Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia on Viljandis asuv Tartu Ülikooli kolledž, mis pakub võimalust omandada kõrgharidust rakenduskõrgharidusõppes, ühel bakalaureuseõppekaval ja magistriõppes

Võru Instituut

organisatsioon

Telefon (+372) 782 8750 wi@wi.ee http://www.wi.ee/