browser warning text


Pärimuskultuur > Kultuuriseltsid

Näita kaardil Sulge kaart
Ala Külaselts

organisatsioon

Edinburghi Eesti Selts

organisatsioon

Eesti Folkloorinõukogu

organisatsioon

Pärimuskultuuri valdkonna katusorganisatsioon, keskselts.

Eesti Instituut Soomes

organisatsioon

Telefon (+358) 966 9805, (+358) 50 438 5331, (+358) 45 131 6992 helsinki@estinst.ee http://www.viro-instituutti.fi/
Eesti Kirjanduse Selts

organisatsioon

Telefon (+372) 742 7079 eks@kirjandus.ee
Eesti Meestelaulu Selts

organisatsioon

Telefon (+372) 501 4914 emls@emls.ee http://emls.ee/
Eesti Muinsuskaitse Selts

organisatsioon

Eesti Muinsuskaitse Selts asutati 12. detsembril 1987 vabatahtliku üldrahvaliku ja erakonnavälise mittetulundusühinguna. Eesti Muinsuskaitse Seltsi eesmärk on meie kultuuripärandi hoidmine ning rahva ajaloomälu säilitamine.

Eesti Muinsuskaitse Seltsi põhiülesanded on:

•kultuuripärandi väärtustamine kõigis rahvakihtides;
•kõigi muinsuskaitsest huvitatute kaasamine;
•mälestiste abil rahvas kodu- ja kodanikutunde süvendamine.

Eesti Naislaulu Selts

organisatsioon

Telefon (+372) 627 4453 enls@kul.ee http://www.naislauluselts.ee/
Eesti Tatariselts ALTÕN

organisatsioon

Telefon (+372) 5622 9752
Eestürk MTU

organisatsioon

Erinevate tsivilisatsioonide ja rahvaste vaheline puudulik dialoog on põhjustanud palju probleeme minevikus ja teeb seda ka tänapäeval.
Globaliseerumise edenedes järjest väiksemana tunduvas maailmas on dialoogi puudumisest tulenevad probleemid veelgi selgemalt tuntavad ning ohustavad üldist rahu. Seetõttu on dialoogi edendamine väga oluline.
Maailma eri paikades toimuvad nüüdsama sõjad, riike lõhestavad sisekonfliktid ja inimkonna nimel puhkenud rahutused. Meie usume, et kõik probleemid on võimalik lahendada üksteise tundmaõppimise ja ühiste jõupingutuste abil. Üksteise tundmaõppimiseks aga tuleb leida ühised huvid, mis inimesi ühendaksid ja kokku tooksid.
2010. aastal Tallinnas loodud rahvusvahelise kaubandus-, haridus- ja kultuuriühingu EESTÜRK peamine eesmärk on eestlasi ja türklasi teineteisega lähemalt tuttavaks teha, edendada kultuuridevahelist suhtlemist ning kahe riigi inimeste vahelisi sõbralikke suhteid, millest saaksid kasu mõlemad pooled.
Ühing ei erista inimesi keele, usuliste tõekspidamiste, rassi, nahavärvuse või kultuuri alusel, vaid käsitleb kõiki võrdsetena. Oleme seadnud eesmärgiks koondada inimesi ühiste väärtuste ümber.
Ühingul EESTÜRK on Türgis väga tugevad koostööpartnerid kaubanduse, meedia ja hariduse valdkondades, kelle ühine eesmärk on erinevate ürituste raames kokku tuua kahe riigi inimesed ning seeläbi Eesti ja Türgi vahele kultuuridevaheline sild luua. Korraldatavad üritused aitavad jõuda kahe rahva kultuurierisuste sügavama mõistmiseni ning toetavad Türgi ja Eesti vahelist kaubandusalast, akadeemilist ja kultuurikoostööd.
Ühingu EESTÜRK Tallinnas tegutsev peakontor on seadnud endale eesmärgiks pikaajalise koostöö arendamise, millest oleks kasu mõlemale riigile.

Telefon (+372) 601 2070 estonya@eesturk.ee http://www.eesturk.ee/
Elva Naisselts

organisatsioon

Telefon 56632920 maia.kukk@elva.ee
Folklooriselts Jõgevahe Pere

organisatsioon

Folklooriselts Jõgevahe Pere loodi 1988. aastal. Käesoleval ajal tegutsevad seltsis kaks naisrahvatantsurühma, neidude ja seenioride tantsurühm ning rahvaliku muusika ansambel Tempora Mores.

Hamiltoni Eesti Selts

organisatsioon

Hanila Laulu- ja Mänguselts MTÜ

organisatsioon

Seltsi eesmärk on säilitada ja taaselustada möödunud aegade laulu- ja laulumängude, pillimängu ning tantsu kohalikke traditsioon.

Jõhvi Muuseumi Selts

organisatsioon

Kakumäe Rahva Selts

organisatsioon

Kakumäe Rahva Selts on Kakumäe piirkonnas tegutsev vabaühendus, mille eesmärgiks on
parandada ja elavdada antud piirkonna elukeskkonda.

Eesmärkide saavutamiseks teostab selts muuhulgas järgmisi tegevusi:
1.korraldab seltsi liikmete ühistegevust ning piirkonnaga seonduvaid avalikke üritusi;
2. esindab seltsi liikmete huve kõikides piirkonda puudutavates ettevõtmistes ja räägib aktiivselt kaasa piirkonna elukeskkonna kujundamisel;
3. vahendab kohalike elanike, linnavõimu ja teiste asjasse puutuvate osapoolte (äriettevõtted, vabaühendused jt) vahelist koostööd.

Telefon (+372) 7741 6416 pille@kambja.ee http://kambja.ee/
Keedika Külaselts

organisatsioon

Kesk-Florida Eesti Selts

organisatsioon

Kihnu Selts

organisatsioon

Kihnu Seltsi eesmärk on Kihnu ajaloo ja kultuuri väärtustamine ja talletamine, ürituste korraldamine, organisatsioonide tegevuses ja nende juhtimises osalemine.

Kiideva Külaselts

organisatsioon

Kiidjärve Küla Selts

organisatsioon

Kingli Külaselts

organisatsioon

Kreeka Eesti Kultuuriselts

organisatsioon

Kreeka Eesti Kultuuriselts tegeleb eesti keele hoidmise ja eesti kultuuri säilitamise ning haridus- ja kultuuriprogrammide korraldamisega Kreekas ja Eestis.

Telefon (+49) 176 83232765 suidt@gmx.de
Telefon (+372) 463 6132 http://www.kainakultuur.ee/
Laimjala Arenguselts MTÜ

organisatsioon

Laimjala valla arenguprojekte vedav organisatsioon.

Laurentsiuse Selts

organisatsioon

Kuusalu kihelkonna kultuuripärandit edendav mittetulundusühing.

Telefon (+372) 501 5672 nongrata@nongrata.ee
MTÜ Eesti Juudi Vendlus

organisatsioon

MTÜ Eesti-Vene Rahvakultuurikeskus BEREGINJA

organisatsioon

Ühingu põhieesmärgiks on eesti ja vene rahvakultuuri kommete ja traditsioonide säilitamine.

Telefon 515 0415 natalja.jampolskaja@mail.ee
MTÜ Ellerheina Selts

organisatsioon

MTÜ Emajõe Lodjaselts

organisatsioon

Telefon (+372) 5559 9100 hansalodi@gmail.com http://www.lodi.ee/
Telefon (+372) 5615 8119 http://www.haapsalusall.ee/
MTÜ Hea Muusika Selts

organisatsioon

Telefon (+372) 515 9243
Telefon (+372) 5650 9311, 5620 8466 tire@hot.ee http://www.kuhjavere.ee/
MTÜ Kultuuriselts

organisatsioon

Telefon (+372) 5559 6757 kultuuriseltsk@gmail.com
MTÜ Külaselts KAI

organisatsioon

Kantküla külaselts seisab hea külaelu edendamise ja mitmekesistamise eest.

MTÜ Looja Maja

organisatsioon

Reigi pastoraadis toimuvaid sündmusi koordineeriv ja korraldav MTÜ.
Reigi pastoraadi ja kiriku ning kohaliku kogukonna vaimse kultuuripärandi kogumine, säilitamine ja tutvustamine.
Kaasaegse kõrgetasemelise kultuuri lõimimine ajaloolise keskkonnaga.

Telefon (+372) 503 2246, 5330 3209 kalli@sein.ee https://www.facebook.com/Reigipastoraat
MTÜ Loosi Kandi Selts

organisatsioon

MTÜ Lõõtspilliselts

organisatsioon

Telefon (+372) 799 4408 http://lootspilliselts.wordpress.com/
Telefon (+372) 5591 3910 http://www.kammermuusikud.ee/
MTÜ Osula Külaselts

organisatsioon

MTÜ Poola Klubi Polonez

organisatsioon

MTÜ Putkaste Külaselts

organisatsioon

MTÜ Päri Selts

organisatsioon

MTÜ Seto Käsitüü Kogo

organisatsioon

Telefon (+372) 5620 0076 kogo@setomaa.ee http://kogo.ee/
MTÜ Sillamäe Vene Kultuuriselts

organisatsioon

Sillamäel tegutsev ühing, mille eesmärk on vene rahvakultuuri säilitamine linnas.

Telefon (+372) 5385 3696 malle@dki.ee
MTÜ Võro Selts VKKF

organisatsioon

Merivälja Aedlinna Selts

organisatsioon

Meile meeldib Merivälja!

Merivälja Aedlinna Selts

organisatsioon

Meile meeldib Merivälja!

Narva Eesti Selts

organisatsioon

Neeme Rannavalve Selts

organisatsioon

Külaelu edendamiseks loodud MTÜ. Selts korraldab Neeme külas erinevaid üritusi, nt jaanipäev, kaluritepäev, sügislaat jpm.

Noorteühing Plast

organisatsioon

Telefon +372 6411963 labora.tallinn@gmail.com
Nõmme Tee Selts

organisatsioon

Pelgulinna Selts

organisatsioon

Pilkuse külamaja

organisatsioon

Poola Klubi Polonez

organisatsioon

Portlandi Eesti Selts

organisatsioon

Põltsamaa Kunstiselts

organisatsioon

Telefon (+372) 7516 5815, (+372) 7745 4275 rahvamaja@rannu.ee
Ravila Külaselts

organisatsioon

Riia Eesti Maja

organisatsioon

SA Setu Kultuuri Fond

organisatsioon

Saaremaa Merekultuuri Selts

organisatsioon

Merekultuuriliste materjalide ja info kogumine, loengute, merepäevade, ajalookonverentside jm mereliste teemade käsitlemine. Selts on asutatud 1997. aastal.

Sotsiaalkeskus Ülase12

organisatsioon

2011. aasta kevadel Tallinnas uksed avanud Sotsiaalkeskus Ülase12 on kohalike anarhistide ning sarnaselt mõtlevate inimeste poolt käima lükatud mitteformaalne, vabatahtlikusel põhinev ja mittetulunduslik projekt, mille peamine eesmärk on pakkuda inimestele ning erinevatele liikumistele võimalust koguneda, korraldada üritusi, suhelda ning organiseeruda.

Sotsiaalkeskuses toimuvad erinevad sündmused, sh filmiõhtud, taimetoidu (vegan) õhtusöögid, aruteluringid, maleõhtud, kontsertid. Samuti on iga kuu viimasel pühapäeval kl 13-16 avatud tasuta asjade jagamise-võtmise pood "freeshop". Ruumides tegutseb ka infoshop ehk alternatiivne, anarhistlikule ning antiautoritaarsele kirjandusele keskenduv raamatukogu koos internetiühendusega.

Et luua kõigile külastajatele turvaline ja mugav viibimine meie ruumides, ei ole sotsiaalkeskuses kohta diskrimineerimisele ega eelarvamustele erinevate inimgruppide vastu. Turvatunde saavutamiseks oleme koostanud ka sisekorraeeskirjad, millega saate tutvuda meie kodulehel. Kui teil on seoses sisekorraeeskirjadega küsimusi või ettepanekuid, palume neist teada anda kas kohapeal või kirja teel (ylase12@riseup.net)

Kuigi keskusel on poliitiline taust, siis ei tähenda see kindlasti seda, et meie ruumides vaid poliitilisi üritusi toimub ega seda, et kõik külastajad poliitiliselt meelestatud peaksid olema. Sotsiaalkeskuse Ülase12 ootab külalisi igas vanuses, samuti on oodatud loomad. Väikelaste ning loomade ohutuse eest vastutavad eelkõige inimesed, kellega koos nad sotsiaalkeskusesse saabusid, kuid üritame neile ka omalt poolt pakkuda võimalikult turvalist keskkonda.

Kõikide sotsiaalkeskuses või sellega seoses tekkinud probleemide või küsimuste korral palume neist esimesel võimalusel teada anda kohal olevatele inimestele või hiljem aadressil ylase12@riseup.net. Samal meiliaadressil on oodatud ka kõik ettepanekud ja küsimused meie ruumides filmiõhtute, arutelude või muude ürituste korraldamise kohta.

Kuna sotsiaalkeskus Ülase12 majandab end vaid annetuste toel, siis on igasugune panus sotsiaalkeskuse tegevuse jätkamiseks äärmiselt teretulnud. Annetusi saab teha kontole EE902200221054306306, MTÜ ARMAS.

Suur Munamägi

organisatsioon

Eesti kultuuri ning keele edasikandmine pariisis elavate eestlaste hulgas

Telefon katrin.knoll@gmail.com
TSKA

organisatsioon

Telefon (+372) 517 6633 oleg.nesterenko@mail.ee
Toronto Eesti Selts

organisatsioon

Tähevalgus MTÜ

organisatsioon

Ukraina Kultuurikeskus

organisatsioon

Vaiatu Küla Selts

organisatsioon

Külaelu ja kogukonna eestvedamine

Vana-Kuuste Naisselts

organisatsioon

Telefon (+372) 741 8142 edda@kuuste.ee
Vancouveri Eesti Selts

organisatsioon

Vanemuise Selts

organisatsioon

Telefon (+372) 7510 8022 maret.vanamb@mail.ee
Viljandimaa Lõõtsaklubi

organisatsioon

Virtsu Arenguselts

organisatsioon

Virtsu Arenguselts. Korraldab kultuuri- ja spordisündmusi ning püüab edendada kohalikku elu.

Telefon +372 509 8265 pillekajar@hot.ee
Virumaa Rahvaülikooli Selts

organisatsioon

Virumaa Rahvaülikooli Selts on mittetulundusühing, mis loodi 2013. aasta alguses. Ühingu eesmärk on vaba- ning huvihariduse edendamine ja korraldamine Lääne-Virumaal, mille saavutamiseks teostatakse muu hulgas järgmisi tegevusi: koolituste, loengute, koolitusreiside ja kultuurisündmuste korraldamine, trükiste avaldamine, huvihariduse arendamine, etenduste korraldamine ja andmine.

Telefon (+372) 5656 7467 selts@selts.ee http://www.selts.ee/
Üdruma Küla Selts

organisatsioon

Ühendus Loov Nõmme

organisatsioon

MTÜ Ühendus Loov Nõmme koondab Nõmme linnaosas tegutsevaid loomemajanduse ettevõtjaid ja üksikisikuid.

Šveitsi Eesti Selts

organisatsioon

Šveitsi Eesti Selts ühendab Šveitsis elavaid eestlasi, nende peresid ja Eesti sõpru.